Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

OZ Aktivity Sever vyhlasuje MALÚ LITERÁRNU SÚŤAŽ

Súťaž je vyhlásená v štyroch kategóriách:
1. – deti do 10 rokov
2. – deti a mládež do 15 rokov
3. – mládež do 19 rokov
4. – dospelí

Súťaž je vyhlásená v dvoch žánroch:
-    poézia - jedna báseň v maximálnom rozsahu 16 veršov
-    próza  - jeden prozaický útvar v maximálnom rozsahu 2 strany
Téma je ľubovoľná.   

Literárne práce označené menom, adresou, mailovou adresou a vekom autora nám posielajte v elektronickej podobe na adresu: aktivitysever(at)gmail.com

Termín uzávierky je 30.04.2015   

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v máji 2015.

Autori víťazných prác budú odmenení a ich práce uverejníme na facebookovskej stránke OZ Aktivity Sever, na stránkach mesačníka Srdce Pezinka a na tejto stránke.