Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Cyklotrasy dostávajú zelenú aj v Pezinku

Pezinok žije v období, keď sa neustále pracuje na novom územnom pláne. Aké zmeny prinesie Pezinčanom? Ja sa v týchto riadkoch zameriam iba na cyklotrasy.

Pripravovaný návrh, ktorý bol zverejnený v septembri, obsahoval cyklotrasy a magistrály rekreačného a prírodného charakteru. Boli však v minimálnom počte a netvorili ucelený koncept. Koncom októbra sme predstavili spolu s kolegami v predvolebnom čísle Srdca Pezinka ucelený ideový koncept, ktorý zahŕňal všetky typy cyklotrás (č.8/2014). Dôraz sme kládli na prepojenie sídlisk s centrom mesta, teda aj so železničnou stanicou. Veľmi často bola skloňovaná práve severojužná mestská cyklotrasa spájajúca Pánsky chodník, Sever, centrum a železničnú stanicu.

Druhou hlavnou cyklotrasou je rekreačná trasa, ktorá poskytuje aj priestor korčuliarom či bežcom. Reč je o koncepte Zelenej osi Pezinka, a to pozdĺž celého toku Cajlocha. Tento typ môže priniesť Pezinku vysoko hodnotené a kvalitné prostredie, ktoré niekoľkonásobne zvýši kvalitu bývania v našom vinohradníckom meste. Prečo? Lebo jeho vytvorením môžeme prepojiť Juravu s malokarpatskou vínnou cyklistickou trasou.

Som rád, že v novembrovom predkladanom návrhu nového územného plánu sa objavili nové trasy, ktoré presne kopírujú nami navrhnuté trasovanie, a teda začínajú vytvárať ucelený systém. Čo však v územnom pláne ešte nie je, je práve spomínaná zelená os pozdĺž toku Cajlocha, chýba hlavná časť na sídlisku Sever a medzi rodinnými domami v časti pod vinicami. Preto k mojím prioritám ako člena komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia bude presadenie zakomponovania do návrhu nového územného plánu práve toto trasovanie a tým vytvorenie kvalitnej línie pre cyklistov, korčuliarov a bežcov.

Čo by som si prial pod vianočný stromček ja a moji kolegovia? Aby sa podarilo presadiť nami navrhované trasovanie do nového územného plánu. A s akým predsavzatím pôjdeme do nového roka? Pripraviť projekt, ktorý naštartuje realizáciu práve spomínaných dvoch cyklotrás. Chceme požiadať o spoluprácu nezávislú iniciatívu Cyklokoalíciu Pezinok a iné združenia, aby sa nám tento cieľ podarilo presadiť a zrealizovať. Dúfam, že rok 2015 sa bude niesť v znamení ekologickej dopravy a s maximálnou podporou cyklistov, korčuliarov a chodcov. Chceme predsa sledovať najnovšie trendy zo zahraničia a mať kvalitné životné prostredie v našom meste...

Igor Hianik