Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

O cyklodoprave v Pezinku

Na tému mestská cyklistická doprava sa v pondelok 15. septembra konala vo Farskej pivnici otvorená diskusia, ktorú iniciovala Pezinská nezisková organizácia Mladí urbanisti, n. o. v spolupráci s občianskym združením Srdce Pezinka, o. z.

Diskusii predchádzala odborná prednáška urbanistu Igora Hianika, ktorý prezentoval myšlienku uceleného systému cyklistickej dopravy v meste s prepojením na nadregionálne trasy a rekreačné trasy. Prvou etapou, ktorá má byť spúšťačom, je hlavná mestská trasa. Prepája sídlisko Sever so železničnou stanicou po trase ulíc: Suvorovova, Kupeckého, Holubyho. S prvotnou myšlienkou prišla komunita ľudí s názvom CykloPromenáda Pezinok, čím správne poukázala na aktuálny problém dopravy v našom meste.

Stretnutie bolo jedinečné tým, že sa ho zúčastnili rôzne skupiny ľudí za účelom zjednotenia a vytvorenia vskutku životaschopného projektu. Zároveň sa diskusiou odštartovali odborné stretnutia, ale aj debaty s občanmi. O ďalších pripravovaných akciách budú Pezinčania včas informovaní, aby sa mohli s touto myšlienkou oboznámiť, vyjadriť svoj názor a v neposlednom rade ju podporiť.

Martin Šmahovský v závere diskusie pozval účastníkov na pripravovanú celodennú akciu CykloPromenáda, ktorá sa uskutoční 27. septembra. Na nej bude diskusia o mestskej cyklodoprave a prezentácia myšlienky spojenia sídliska Sever so stanicou pokračovať.

Nikola Winková

Krátke video z prezentácie si môžete pozrieť tu.