Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Tajný kontrolný deň

Pýtam sa, prečo nemôžem byť (a nielen ja, ale aj iný člen komisie či poslanec) na pokračovaní kontrolného dňa v priestoroch mestského úradu, ak ma na stavbe zástupca firmy pán Vydra a za mesto pán Ing. Zvonár spoločne vyzvali, aby sme sa presunuli na „mesto” a tam si v pokoji prešli detailnejšie výkresy či iné podklady?    → viac

Zmiešané pocity z komisie územného plánovania

Druhého februára sa na pôde mestského úradu konalo prvé povolebné zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavbu, dopravu a životné prostredie. Jej priebeh podľa hodnotenia staronových členov nevybočil z doposiaľ zabehnutých koľají.    → viac