Srdce Pezinka | občianske združenie

Prvé dojmy z prvého zasadnutia

Prvé zasadnutie komisie verejného poriadku malo viac-menej informačný charakter. Nosnou témou rokovania bolo schválenie štatútu komisie.  Predložený štatút komisie bol prítomnými členmi ako vyvážený schválený.      → viac