Srdce Pezinka | občianske združenie

Prvé dojmy z prvého zasadnutia

Prvé zasadnutie komisie verejného poriadku malo viac-menej informačný charakter. Nosnou témou rokovania bolo schválenie štatútu komisie.  Predložený štatút komisie bol prítomnými členmi ako vyvážený schválený.

Viac som však očakával od nastavenia plánu práce a  diskusie k tomuto bodu rokovania.  Obsah plánu  počas rokovania nadobúdal skromné kontúry i ciele. Snáď to bolo zapríčinené tým, že v tomto zložení komisia zasadla po voľbách prvý raz a na ďalších zasadaniach sa naplno pustí do práce v zmysle schváleného štatútu a prípadne i doplneného plánu zasadnutí a samotného obsahu práce. Na rokovaní komisie Milan Grell navrhol do plánu práce zaradiť riešenie problematiky bezdomovcov, ktorí  sa v súčasnosti zdržiavajú v starých budovách v zámockom areáli a dokonca už poškodzujú priestory aj v  hlavnom objekte  samotného zámku. Ja som vzhľadom na nedávne zamorenie Pezinka a okolia zápachom neznámeho pôvodu navrhol pripraviť opatrenia pre aktívne informovanie občanov, ako sa majú chrániť, prípadne správať v prípade úniku nebezpečných látok. Zverejňovanie informácií cez médiá je v prípade úniku jedovatých látok neúčinné.

Na záver rokovania bola inšpiratívna  prehliadka priestorov, ktoré využívajú príslušníci Mestskej polície Pezinok pri výkone služby, resp. výcviku, vrátane systému služby a techniky.

Bolo by nešťastné, keby komisia a jej práca zostala len na úrovni  odovzdávania informácií bez aktívneho hľadania zlepšenia ochrany zdravia, života a majetku nás, Pezinčanov. Verím, že po predložení správ „Správa o delikvencii na území mesta Pezinok za rok 2014“ a „Správa o činnosti mestskej polície za rok 2014“ bude priestor na otvorenie všetkých tém, ktoré Pezinčanov  v tejto oblasti trápia.

Roman Šmahovský,
člen komisie verejného poriadku