Srdce Pezinka | občianske združenie

Podarilo sa!

Napriek tomu, že nemáme možnosť presadzovať na MsZ v Pezinku naše zámery (máme len 9 poslancov), teší nás, že našou činnosťou sa nám podarilo donútiť vedenie mesta, aby začalo zverejňovať záznamy z rokovaní mestského zastupiteľstva v Pezinku.

Aj keď sa zdalo, že po vyhlásení primátora Olivera Solgu na zasadnutí MsZ to nebude možné. Tu je jeho vyjadrenie zo štvrtka 16. apríla 2015:

Situácia sa však zmenila po tom, ako sme o tri dni neskôr, 19. apríla, na našom webe zverejnili záznamy z rokovaní MsZ v Pezinku od posledných volieb.

Informáciu o príprave zverejňovania záznamov mestom Pezinok sme sa dozvedeli z aprílového vydania mestských verejnoprávnych novín Pezinčan, citujeme:

"Mesto Pezinok operatívne pripravuje v súčasnosti technické riešenie prístupu občanov k záznamom z rokovaní MsZ, ktoré umožní ľahký prístup tak k aktuálnym ako aj k minulým zasadaniam. Už dnes ich archivuje a na požiadanie poskytuje TV Pezinok"

Týmto by sme sa pánovi primátorovi chceli poďakovať za to, že zmenil názor. Ako potvrdzuje naša štatistika prezeraní týchto záznamov, nie je to len 3 až päť ľudí, ktorí majú o tieto záznamy záujem, ako pán primátor presvedčoval poslancov na priloženom videu. Za desať dní mali záznamy zo zasadnutí 156 zhliadnutí, prezretých bolo celkovo 1266 minút záznamov.

Je však dôležité, aby tieto záznamy boli uverejnené na oficiálnych stránkach mesta Pezinok. Preto nás uvedený záujem mesta Pezinok o príprave riešenia prístupu občanov k záznamov z rokovaní MsZ teší...

Už sme zverejnili záznamy z najnovšieho (aprílového) rokovania mestského zastupiteľstva Pezinok.