Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Stanovisko klubu nezávislých poslancov Srdce Pezinka

Dňa 3. decembra 2016 o 9:07 h vydala TASR článok pod názvom: „Primátor Pezinka zvažuje pre zimný štadión vyhlásiť miestne referendum”. Jeho predmetom je reakcia primátora Pezinka Olivera Solgu na utorňajšie rozhodnutie mestských poslancov, ktorí na mimoriadnom MsZ neodsúhlasili predĺženie doby vybudovania ľadovej plochy. Prinášame vám stanovisko klubu nezávislých poslancov Srdce Pezinka:

„Dôrazne sa ohradzujeme voči vyjadreniam primátora mesta Pezinok Olivera Solgu k téme výstavby zimného štadióna, ktorá bola predmetom mimoriadneho zasadnutia MsZ v Pezinku dňa 1.12. 2015.

Pán primátor Oliver Solga  zavádza verejnosť. Nedôveryhodný postup investora zakrýva politicky ošúchanými heslami „robíme to pre občanov”, bagatelizuje naše argumenty a zastiera ich populistickými vyhláseniami o miestnom referende. Namiesto ochrany záujmov mesta a jeho občanov sa stavia do pozície advokáta investora a napriek nášmu jasnému stanovisku chce i naďalej rokovať s firmou ARÉNA. Navyše verejne pranieruje poslancov, ktorí vo verejnom záujme hlasovaním vyjadrili iný názor. Tieto praktiky dôrazne odmietame.

Každý z nás, čo  sme nepodporili predĺženie doby vybudovania ľadovej plochy, máme eminentný záujem, aby v Pezinku vyrástol zimný štadión. Obyvatelia mesta si ho nielen zaslúžia, ale do okresného mesta aj patrí. Nevieme sa však stotožniť s procesom, ktorý jeho vybudovanie sprevádza.

Verejne sa pýtame, prečo investor – ARÉNA Pezinok zásadným spôsobom zmenil projekt oproti pôvodnému, s ktorým uspel pri hlasovaní v MsZ? Prečo  primátor neinformoval poslancov o tak zásadnej zmene prostredníctvom „informácie primátora” na MsZ v decembri 2014, keď podpísal právoplatné územné rozhodnutie na už zmenený projekt? Prečo dnes ARÉNA s.r.o nevie garantovať  financovanie, ktoré deklarovala pri hlasovaní o výbere investora ? Prečo nebola schopná dodržať ani nový predĺžený termín výstavby do 30. 11. 2016? 

Pýtame sa, prečo vedenie mesta Pezinok ani investor neodpovedali na písomné žiadosti časti poslancov o doplnenie podkladov, o ktorých mali hlasovať? Kde sa preinvestovalo 350 000 eur, ako to tvrdil investor na októbrovom zasadnutí MsZ – hoci žiadne práce v súvislosti s výstavbou nevidno? Aké má skúsenosti, referencie z realizácie a financovania podobných stavieb?

Ako jednu z príčin spoločnosť ARÉNA Pezinok uvádza, že stavebné povolenie zo dňa 29.04.2015 nadobudlo právoplatnosť 28.5.2015. Zmluvná doba výstavby vrátane skúšobnej prevádzky predstavuje dobu 10 mesiacov, a tým sa termín ukončenia výstavby stal nereálny.

Toto sú závažné otázniky, na ktoré majú Pezinčania právo poznať odpoveď. A my, poslanci - ich volení zástupcovia, sa k nim vo verejnom záujme snažíme otvorene, vecne a legitímne dopátrať.”

Poslanecký klub OZ  Srdce Pezinka
V Pezinku 4. decembra 2015

V našej galérii fotografií si môžete pozrieť stav výstavby Zimného štadióna v Pezinku ku dňu 4. december 2015.