Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Stanovisko poslancov Srdca Pezinka

Stanovisko poslancov klubu „Srdce Pezinka”  k vyjadreniu zverejnenému na webovej stránke Mesta Pezinok k prijatému uzneseniu mestského zastupiteľstva dňa 26.10.2015 o „Návrhu na predĺženie doby ukončenia výstavby zimného štadióna”.

Poslanci mestského zastupiteľstva združení v klube Srdce Pezinka vyjadrujeme nesúhlas s informáciou uverejnenou na oficiálnej stránke Mesta Pezinok v súvislosti s rokovaním MsZ konaného dňa 26.10.2015 o predĺžení lehoty výstavby krytej ľadovej plochy so zázemím a považujeme ju za neobjektívnu a účelovo zavádzajúcu.

K vyjadreniam primátora Olivera Solgu smerujúcim proti nášmu slobodnému výkonu poslaneckého mandátu uvádzame, že predĺženie lehoty výstavby zimného štadióna sme nepodporili  z dôvodov: zmeny projektu oproti odsúhlasenému poslancami, nedodržania uznesení mestského zastupiteľstva, ako aj neúplných podkladov predložených na rokovania mestského zastupiteľstva a vyjadrenia zástupcu spoločnosti ARÉNA Pezinok s.r.o. priamo na zasadnutí MsZ pred hlasovaním, ktorým negarantoval ani nový, predĺžený termín ukončenia výstavby zimného štadióna.

Naďalej podporujeme výstavbu zimného štadióna v Pezinku pri dodržaní podmienok schválených mestským zastupiteľstvom.

členovia poslaneckého klubu Srdce Pezinka