Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Občianske združenie Srdce Pezinka sa touto petíciou pripája k iniciatívam za zákaz hazardných hier, ktoré boli úspešne zrealizované, či už vedeniami  jednotlivých miest (Bratislava, Prešov, Ružomberok, Nitra, Galanta, Levoča  a pod.), alebo občianskymi iniciatívami (Zastavme hazard).

Pristúpili sme k tomuto kroku pretože dňom 1.1.2013 nadobudol účinnosť zákon č. 439/2012 Z.z., ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách, čoho dôsledkom v našom okolí sú  každoročne  pribúdajúce nové prevádzky hazardu a mestá v zmysle zákona  nemajú právomoci na reguláciu ich počtu,  či prípadný zákaz takejto činnosti. Príliš liberálne nastavené pravidlá pre povoľovanie takéhoto druhu podnikania vedie k celospoločenským morálnym a materiálnym škodám. Nový zákon tiež podporuje fajčenie a pitie v herniach (v herniach bola táto činnosť dovtedy zakázaná). Ochrana rodiny sa prijatím zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách dostala na vedľajšiu koľaj. Podrobnejšie informácie o dôsledkoch hazardu nájdete na zastavmehazard.sk.

Vláda SR vrátila hracie automaty do našich obcí (do roka 2013 stačilo na zákaz automatov všeobecne záväzné nariadenie obce. V súčasnosti je však k zákazu v obciach potrebná petícia, ktorú musí podpísať aspoň 30% občanov nad 18 rokov!). V prípade Pezinka to znamená nazbierať asi 6 500 podpisov obyvateľov. Je to veľké číslo, no veľký je aj počet tých, ktorí sú s existenciou herní nespokojní. Výsledkom tejto petície by bola požiadavka obyvateľov za zákaz hazardu v meste. Obmedzenie hazardu je celosvetovým trendom. Veľké európske mestá ako Viedeň,  Praha tak už urobili. Úspešne k nim smeruje aj Bratislava. Tieto mestá prijali v rámci svojich kompetencií opatrenia, ktorými  obmedzili činnosť týchto zariadení na svojom území. Prípadný úspech obmedzenia hazardu v Bratislave by s vysokou mierou pravdepodobnosti viedol k premiestneniu sa hazardu do blízkeho okolia Bratislavy a k ďalšiemu nárastu takejto činnosti v našom meste.

V minulosti platilo, že hracie automaty a automaty na videohry sa nemohli prevádzkovať v blízkosti (do 200m) od škôl, škôlok, zariadení sociálnych služieb pre deti a mládež a ubytovní mládeže. Tento zákaz však neplatí pre herne – vraj preto, lebo dozor v herni zabezpečí, aby sa tam maloletý nedostal.  To znamená, že herňa môže byť priamo pri škole, či školskom internáte.

Herne podporujú závislosť na hazardných hrách a v ich okolí dochádza k narušovaniu verejného poriadku. Okrem toho spôsobujú trvalé škody na morálnom a existenčnom vývoji detí a celých  rodín závislých hráčov (v SR je oficiálne asi 50 000 gamblerov, no predpokladá sa, že ich je 2 až 3x viac). Liečebné náklady na 1 kúru u 1 závislého sú cca 1035 Eur (hradí SP). Po prvej kúre sú vyliečení asi 40%.

Alkoholová závislosť je nebezpečná a treba proti nej bojovať, ale nemá taký rýchly nástup a obvykle trvá niekoľko rokov kým sa rozvinie do takých silných ekonomických dôsledkov pre rodinu ako problémové gamblerstvo. Väčšina gamblerov priamo neohrozuje okolie.  No podľa niektorých odhadov tretina pácha trestné činy v snahe zabezpečiť si peniaze na hru.  Mnohé z nich nie sú hlásené, nakoľko sa týkajú najbližších príbuzných.  Asi tretina liečených pacientov má za sebou pokus o samovraždu.

Za rok 2014 išlo do štátneho rozpočtu 146 miliónov Eur, pričom výťažok pre prevádzkovateľov bol vyše 629 miliónov Eur. Vklady za minulý rok predstavujú 2 532 miliónov Eur (2,5 miliardy EUR), čo vychádza 467 Eur na každého jedného obyvateľa Slovenska vrátane novorodencov.

Hazard na Slovensku v číslach
Rok Prevádzky s haz.hrami Vklady Výhry Výťažok Do štátneho rozpočtu
2013 14.159 2.322.383.966 1.763.787.177 558.505.789 134.839.573
2014 14.233 2.532.068.426 1.902.115.802 629.925.624 146.190.627
Počet automatov na Slovensku
Rok Výherné prístroje Videohry Spolu
2012 11.700 10.700 22.400
2013 8.000 13.000 21.000
2014 6.200 15.300 21.500
2015 5.300 17.800 23.100

Krátkodobé príjmy do mestského rozpočtu (v Pezinku asi 80 - 100 000 eur ročne) z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier neprevýšia ani zďaleka celospoločenské škody.

Vyzývame všetkých občanov, ktorí s herňami na území mesta nesúhlasia aby sa zapojili do tejto petície. Treba sa riadiť organizačnými  pokynmi (tu si ich môžete stiahnuť). Občania si môžu vytlačiť podpisový hárok, distribuovať ho medzi známych a vyplnené odovzdať na uvedených miestach alebo osobám tomu určených z petičného výboru.

Dňom 14. apríla 2016 petičný výbor začal zber podpisov pod  petíciu PEZINOK PROTI HAZARDU. Týmto dňom sa v zmysle Zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení, pod túto petíciu môže podpísať každý občan mesta Pezinok (len osoba staršia ako 18 rokov!) s trvalým pobytom na jeho území. Občania si môžu prevziať čistý petičný hárok a zároveň aj vyplnený odovzdať v doleuvedených zberných miestach alebo členom petičného výboru. Petičné hárky si môžete stiahnuť TU a distribuovať ho medzi známych. Podpisovať sa je možné iba na petičných hárkoch, ktoré sú v zmysle vyššie citovaného zákona.  Vyplnené petičné hárky (aj neúplne) môžete tiež vhodiť do poštových schránok členov petičného výboru, alebo odovzdať im  osobne. Podpisy pod petíciu (zhromažďovanie podpisov) môže zbierať aj osoba, ktorá dovŕšila vek 16 rokov.


Petičné hárky môžete podpísať, či si prevziať  a následne odovzdať vyplnené na adresách:

- Kaviareň SIMBA, ul. Mladoboleslavská č.1,
- Papiernictvo Grafit, ul. Holubyho č. 16,
- Kvetinárstvo  V4,  Nákupné centrum MÓLO, Myslenická č.2/C
- Predajňa Stavebniny Stavkvet, Moyzesova č.8,
- Novinový stánok Vladov stánok v Pezinku, ul.1.mája č.3,
- DROGÉRIA-DROBNÝ TOVAR JaE Rusnák, Myslenická č.141.

Veľmi radi privítame iniciatívu aj ďalších majiteľov podobne zameraných prevádzok, ktorí po dohode s petičným výborom takýmto spôsobom úspechu petície pomôžu.  

Sledujte našu internetovú stránku www.srdcepezinka.sk, na ktorej Vás budeme priebežne informovať o organizácií a priebehu petície. Prosíme záujemcov o zbieranie podpisov pod petíciu, aby sa prihlásili  prostredníctvom internetovej stránky alebo u členov petičného výboru a tiež  u osoby  určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy a na doručovanie petičných hárkov p. Vladimíra Mizeráka.
Kontakt: mizerakvladimir(@)gmail.com , tel. 0949 376 791.

Veríme, že nikomu v našom meste, nie je situácia v súvislosti s negatívnymi dôsledkami hazardu ľahostajná, preto vyzývame  vedenie mesta Pezinok, spoločenské organizácie, kluby a všetkých spoluobčanov aby prejavili podpísaním  petičného hárku svoju občiansku zodpovednosť za lepšiu budúcnosť Pezinka.

Veríme, že spolu to dokážeme!

ORGANIZAČNÉ POKYNY

PETIČNÉ HÁRKY