Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Ktokoľvek môže uverejniť čokoľvek

Prvé tri strany ostatného Pezinčana. Fialovou farbou sú zvýraznené články, pod ktorými je ako autor uvedený (ra).

Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 12. februára 2015, primátor Pezinka vyhlásil (zo záznamu zo zasadnutia MsZ z daného dňa, prvá časť,  časť záznamu od 1:12:35) "Ja znovu opakujem to, čo platilo vždy - každý občan mesta Pezinok, každý poslanec, a tobôž poslanec, má právo v Pezinčanovi uverejniť čokoľvek, čokoľvek. Redaktor, zodpovedný redaktor, zodpovedá za to, čo uverejní, nikto mu do toho nekecá, zodpovedá za to, čo má napísané v tiráži, že má právo článok krátiť. Ani jeden z vás nemá skúsenosť, ak máte, prosím, prihláste sa, že máte skúsenosť, že váš článok poslancov alebo predtým nebol uverejnený. Bol doručený a nebol uverejnený. Ak takú skúsenosť máte, nech sa páči, povedzte to tu verejne."

Na základe tohto vyjadrenie primátora poslanci za poslanecký klub Srdce Pezinka zaslali redakcii Pezinčana niekoľko článkov. Uverejňujeme maily so žiadosťami o zverejnenie článkov v Pezinčanovi.

V Pezinku 20. mája 2015

Žiadosť o uverejnenie článku "Pilotný projekt pripravený"

----- Správa od milan.grell@srdcepezinka.sk -----
     Dátum: Wed, 20 May 2015 21:59:03 +0200
        Od: milan.grell@srdcepezinka.sk
   Predmet: Článok do Pezinčana "Pilotný projekt pripravený"
       Pre: pezincan@msupezinok.sk

Vážená redakcia Pezinčana,
Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 12. februára 2015, primátor Pezinka vyhlásil (zo záznamu zo zasadnutia MsZ z daného dňa, prvá časť,  časť záznamu od 1:12:35) "Ja znovu opakujem to, čo platilo vždy - každý občan mesta Pezinok, každý poslanec, a tobôž poslanec, má právo v Pezinčanovi uverejniť čokoľvek, čokoľvek. Redaktor, zodpovedný redaktor, zodpovedá za to, čo uverejní, nikto mu do toho nekecá, zodpovedá za to, čo má napísané v tiráži, že má právo článok krátiť. Ani jeden z vás nemá skúsenosť, ak máte, prosím, prihláste sa, že máte skúsenosť, že váš článok poslancov alebo predtým nebol uverejnený. Bol doručený a nebol uverejnený. Ak takú skúsenosť máte, nech sa páči, povedzte to tu verejne."
Na základe tohto vyjadrenia primátora Pezinka vám zasielam nasledovný článok a žiadam o jeho uverejnenie v najbližšom Pezinčanovi, prikladám aj ilustračnú fotografiu:

Text článku:

Pilotný projekt pripravený
Určite ste si všimli nanovo vymaľovaný podchod na železničnej stanici v Pezinku. Je to začiatok realizácie projektu "Pekná stanica", ktorý vymysleli mladí pezinskí "street artisti". S touto myšlienkou oslovilo OZ Srdce Pezinka Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Po niekoľkých mesiacoch rokovania v týchto dňoch OZ Srdce Pezinka podpísalo zmluvu so ŽSR, predmetom ktorej je realizácia tohto projektu. Dolaďujú sa už len vykonávacie detaily, aby sa splnili všetky zákonné podmienky na realizáciu. Potešila nás ústretovosť a záujem o tento projekt zo strany ŽSR, ktorý prejavil s nami záujem aj o ďalšiu spoluprácu pri realizácii ďalších podobných projektov na objektoch vo vlastníctve ŽSR, napríklad v Trnave. Už teraz sa tešíme na vynovené prostredie podchodu na pezinskej železničnej stanici a dúfame, že také aj dlho zostane.
Milan Grell, poslanec MsZ v Pezinku

Uzávierka najbližšieho čísla Pezinčana je dnes, 20. mája 2015.
Prosím o zaslanie náhľadu článku.
Ďakujem
Ostávam s pozdravom
Milan Grell, predseda poslaneckého klubu Srdce Pezinka

Žiadosť o uverejnenie článku "List občana Bartoňa"

----- Správa od milan.grell@srdcepezinka.sk -----
     Dátum: Wed, 20 May 2015 22:02:16 +0200
        Od: milan.grell@srdcepezinka.sk
   Predmet: Článok do Pezinčana - List občana Bartoňa
       Pre: pezincan@msupezinok.sk

Vážená redakcia Pezinčana,
Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 12. februára 2015, primátor Pezinka vyhlásil (zo záznamu zo zasadnutia MsZ z daného dňa, prvá časť,  časť záznamu od 1:12:35) "Ja znovu opakujem to, čo platilo vždy - každý občan mesta Pezinok, každý poslanec, a tobôž poslanec, má právo v Pezinčanovi uverejniť čokoľvek, čokoľvek. Redaktor, zodpovedný redaktor, zodpovedá za to, čo uverejní, nikto mu do toho nekecá, zodpovedá za to, čo má napísané v tiráži, že má právo článok krátiť. Ani jeden z vás nemá skúsenosť, ak máte, prosím, prihláste sa, že máte skúsenosť, že váš článok poslancov alebo predtým nebol uverejnený. Bol doručený a nebol uverejnený. Ak takú skúsenosť máte, nech sa páči, povedzte to tu verejne."
Na základe tohto vyjadrenia primátora Pezinka vám zasielam nasledovný článok a žiadam o jeho uverejnenie v najbližšom Pezinčanovi - je to list občana Pezinka Miroslava Bartoňa:

Text článku:

V lokalite Tehelná ul. je už niekoľko rokov, presnejšie od roku 2009, kanalizácia na ul. Za dráhou v havarijnom stave. Kanalizácia bola vybudovaná pred viac ako 30. rokmi, avšak dnes je v katastrofálnom stave a podľa vyjadrenia Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, hrozí ekologická katastrofa. Pýtame sa, prečo muselo dôjsť až k takémuto stavu kanalizácie, prečo nemá vlastníka a čo pre to urobil Mestský úrad (MÚ) a sám primátor mesta Pezinok. Žiaľ konštatujeme, že len sľuby. Už je po voľbách, tak načo riešiť kanalizáciu! Až na podnet obyvateľov bytoviek a skupiny podnikateľov v tejto lokalite zvolal dňa 9. marca 2015 pán primátor stretnutie na MÚ. Na stretnutí sa opäť iba sľubovalo, ako je to u primátora bežné. Na stretnutí sme sa pýtali, ako je možné, že kanalizácia nemá vlastníka a nikto nechce  prevziať na seba vlastnícky záväzok, či už je to mesto Pezinok alebo Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS). Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa má o odvádzanie postarať mesto v súčinnosti s tými, ktorí sú producentami odpadových vôd. Na uvedenom stretnutí s primátorom sme odovzdali list sa žiadosťou o vyriešenie kanalizácie. Bolo nám prisľúbené, že v druhej polovici apríla z iniciatívy primátora prebehne druhé stretnutie, avšak doteraz sa neuskutočnilo. Pýtame sa, dokedy budú občania mesta a podnikatelia v tejto lokalite doplácať na ignorovanie riešenia kanalizácie kompetentnými orgánmi. Nechceme byť ľahostajný k životnému prostrediu v lokalite Tehelná tak, ako je to ľahostajné predstaviteľom MÚ v Pezinku.
Miroslav Bartoň, Spoločenstvo vlastníkov bytov

V prípade potreby vám môžem zaslať originál listu.
Uzávierka najbližšieho čísla Pezinčana je dnes, 20. mája 2015.
Prosím o zaslanie náhľadu článku.
Ďakujem
Ostávam s pozdravom
Milan Grell, predseda poslaneckého klubu Srdce Pezinka

Žiadosť o uverejnenie článku "Ospravedlnenie"

----- Správa od milan.grell@srdcepezinka.sk -----
     Dátum: Wed, 20 May 2015 22:05:51 +0200
        Od: milan.grell@srdcepezinka.sk
   Predmet: Článok do Pezinčana "Ospravedlnenie"
       Pre: pezincan@msupezinok.sk

Vážená redakcia Pezinčana,
Na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa konalo dňa 12. februára 2015, primátor Pezinka vyhlásil (zo záznamu zo zasadnutia MsZ z daného dňa, prvá časť,  časť záznamu od 1:12:35) "Ja znovu opakujem to, čo platilo vždy - každý občan mesta Pezinok, každý poslanec, a tobôž poslanec, má právo v Pezinčanovi uverejniť čokoľvek, čokoľvek. Redaktor, zodpovedný redaktor, zodpovedá za to, čo uverejní, nikto mu do toho nekecá, zodpovedá za to, čo má napísané v tiráži, že má právo článok krátiť. Ani jeden z vás nemá skúsenosť, ak máte, prosím, prihláste sa, že máte skúsenosť, že váš článok poslancov alebo predtým nebol uverejnený. Bol doručený a nebol uverejnený. Ak takú skúsenosť máte, nech sa páči, povedzte to tu verejne."
Na základe tohto vyjadrenia primátora Pezinka vám zasielam nasledovný článok a žiadam o jeho uverejnenie v najbližšom Pezinčanovi, prikladám aj fotografiu:

Text článku:

Ospravedlnenie
Jedného dňa som si na stole našiel list od pána viceprimátora a mestského poslanca Miloša Andela. Žiada ma v ňom, aby som sa mu verejne ospravedlnil za svoje tvrdenia uverejnené v mojom blogu. Citujem z listu: ,,Vykreslili ste ma ako človeka a poslanca, ktorý má obchodné vzťahy s podnikateľským subjektom za účelom osobného prospechu." Netuším, kde pán Andel tieto slová našiel. V mojom blogu nie je ani zmienka o akomkoľvek osobnom prospechu pána Andela na základe obchodných vzťahov s podnikateľským subjektom STAVOIMPEX HOLÍČ, s.r.o. Ja som len zverejnil fakt, že svojim poslaneckým návrhom, ktorý pán Andel navrhol na mestskom zastupiteľstve, bude pokladňa mesta ochudobnená o 13 800 eur, pričom tých istých 13 800 eur zároveň neubudne z účtu developera. Ani ja, ani nikto z môjho okolia pána Andela nenútil spájať sa z dotyčným developerom a ušetriť mu uvedenú čiastku. Pán Andel sám iniciatívne podal na MsZ tento návrh, čím sám zverejnil svoje prepojenie s developerom STAVOIMPEX HOLÍČ, s.r.o. Fakty nepustia.
Pán Andel, nemám sa vám za čo ospravedlňovať. Naopak, vy by ste sa mali ospravedlniť občanom Pezinka za to, že neobhajujete ich záujmy.  
Milan Grell, poslanec MsZ v Pezinku

Uzávierka najbližšieho čísla Pezinčana je dnes, 20. mája 2015.
Prosím o zaslanie náhľadu článku.
Ďakujem
Ostávam s pozdravom
Milan Grell, predseda poslaneckého klubu Srdce Pezinka 

Žiadosť o uverejnenie článku "Smiem prosiť?"

----- Správa od kvetoslava.strbova@srdcepezinka.sk -----
     Dátum: Wed, 20 May 2015 23:31:19 +0200
        Od: kvetoslava.strbova@srdcepezinka.sk
   Predmet: Článok do Pezinčana
       Pre: pezincan@msupezinok.sk

Vážená redakcia Pezinčana,
Zasielam nasledovný článok a žiadam o jeho uverejnenie v najbližšom Pezinčanovi, prikladám aj ilustračné fotografie (zašlem Vám ich cez uschovnu):

Smiem prosiť?
Aj v tomto roku 26. apríla roztancovali pezinčania Radničné námestie. Ako to celé začalo?
Pred tromi rokmi vznikol nápad zapojiť sa do Medzinárodného dňa tanca. Cieľom podujatia je dostať z uzatvorených sál a tanečných pódií kolektívy i jednotlivcov a odprezentovať rôzne tanečné štýly, žánre a techniky na otvorenom priestranstve. Zároveň však ponúknuť širokej verejnosti možnosť zapojiť sa do tanečných workshopov.
U nás v Pezinku sme zatiaľ od tanečných workshopov upustili a snažíme sa zapojiť verejnosť do spoločného nácviku tanca. Pred tromi rokmi sme učili BLUES, minulý rok to bol figurálny Viedenský valčík. Tento rok sme pripravili krokovú variáciu, v ktorej sme spojili prvky tancov Bachata a Chacha.
Príprava trvala približne 6 týždňov. Na školách sme začali s výučbou krokových variácií. Do projektu sa zapojili ZŠ Kupeckého, ZŠ Fándlyho, ZŠ Orešie so všetkými žiakmi a približne 100 detí zo ZŠ Na bielenisku. Krokovú variáciu sme nacvičovali aj v Centre voľného času, v Základnej umeleckej škole, kde nám veľmi pomohla pani učiteľka Katka Korčeková, už tradične sa zapojili ženy z Jednoty dôchodcov pod vedením pani Zouzalíkovej, ženy cvičiace v Dome kultúry a na Obchodnej akadémii s pani Oľgou Herdovou, ženy cvičiace na ZŠ Na bielenisku pod vedením Evky Pätoprstej, ženy z Denného centra na Cajle pod vedením Grétky Hozovej. Lektori a členovia KST PETAN odučili viac ako 150 hodín.
Nedeľné popoludnie začalo choreografiami členov Klubu spoločenských tancov PETAN Pezinok a Tanečného centra CHARIZMA. Spoločne s nimi v choreografii Včielka Maja si zatancovali i maskoti podujatia Včielka Maja a Vilko, ktorí neskôr rozdávali radosť nielen najmenším účastníkom a divákom, ale zapájali sa aj do rôznych choreografií. V programe vystúpili žiaci zo ZUŠ v Pezinku, ktorí si pripravili veľmi pekné choreografie od klasického tanca až po moderný tanec.
Už tradične sme sa tešili na vystúpenia členov CARIBENA a LATINIKO z Projektu Miguela Mendeza. Aj tento rok upútali novými choreografiami, ale aj pestrými kostýmami. Tieto súbory počas roka cvičia na ZŠ Kupeckého. Svoju premiéru tento rok mali deti z S3TKidz. Predviedli nám svoje choreografie tancov HIP HOP v podaní detí a lektoriek trénujúcich na ZŠ Fándlyho a ZŠ Kupeckého. Po ročnej pauze si vlastné tanečné číslo pripravili i dievčatá z CVČ v Pezinku. Tradične výborné a zaujímavé tanečné čísla si pripravila choreografka a trénerka Broňa Jurášová so svojim kolektívom SUNNY DANCE. Deti počas roka trénujú na ZŠ Fándlyho a ZŠ Na bielenisku.
PETANISTI okrem ukážok štandardných a latinskoamerických tancov, zatancovali choreografie Country, Disco tancov, Salsy. KST PETAN a TC CHARIZMA pravidelne trénuje v Dome kultúry a pracuje s deťmi od 5 rokov, pričom horná hranica nie je obmedzená. Milým vystúpením bola choreografia ,,Bez žien nemožno žiť" v podaní seniorov KST PETAN Pezinok.
Vráťme sa k spoločnému tancu. Kroková variácia mala 32 taktov, pripravili sme ju tak, aby ju zvládli deti i dospelí, ale aby bola trošku náročnejšia ako tá minuloročná. Na troch školách sme učili všetkých žiakov a pripomenuli sme si časy, keď tanec patril nielen k základom spoločenskej výchovy, ale aj k základom všeobecného vzdelania. Samotná účasť na Medzinárodnom dni tanca je dobrovoľná. O to viac nás prekvapil počet účinkujúcich, ktorých bolo viac ako tisíc. Vďaka podpore OZ Srdce Pezinka aj tento rok každý účastník obdržal tričko s logom podujatia. Do samotného nácviku sa aktívne zapojili členovia OZ Srdce Pezinka - Elenka Žárska, Jozef Mikláš, Božka Mizerová, Ľuboš Hidaši. Mne už tradične zostala úloha moderátorky podujatia.
Chcem sa poďakovať spoluorganizátorom podujatia, miestnej organizácii ŽIVENA, PKC Pezinok, za technickú podporu, ozvučenie a lavičky, ktoré určite ocenili najmä naši diváci. Ďakujem príslušníkom Mestskej polície za pomoc a spoluprácu a vedeniu mesta za poskytnutie šatne pre účinkujúcich v budove MsÚ. Veľké ďakujem patrí všetkým divákom, ktorí vytvorili úžasnú atmosféru. Verím, že o rok opäť roztancujeme Pezinok.
Kvetoslava Štrbová

Prosím aj o zaslanie náhľadu článku pred uverejnením.
Ďakujem
Ostávam s pozdravom
Kvetoslava Štrbová, poslankyňa mestského zastupiteľstva v Pezinku