Srdce Pezinka | občianske združenie

 

Mgr Roman Šmahovský

poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 5 - Grinava

Člen komisie:
Komisia verejného poriadku

Spôsob komunikácie:
Každý prvý pondelok v mesiaci v Grinava Pizzeria, Štefánikova ul., od 17.00, najbližšie 6. júla 2015
Email: roman.smahovsky(at)pezinok.sk

O MNE (50)

Štúdium: ZŠ Grinava, Gymnázium Pezinok, Akadémia PZ SR v Bratislave. Zamestnanie: Ministerstvo vnútra SR – oblasť práva a bezpečnosti. Bývam a žijem v Pezinku-Grinave, som šťastne ženatý – manželka Janka, syn Dárius. Záľuby: všeobecne šport, najmä tenis, bicyklovanie,  futbal a turistika, z kultúry divadlo – činohra a muzikál.
Pôsobil som vo výkonných a riadiacich pozíciách na MV SR, zastupoval som Slovenskú republiku na rokovaniach výboru pre ochranu obyvateľstva v Európskej komisii a výboru pre civilnú podporu NATO v Bruseli. Bol som ocenený aj generálnym tajomníkom NATO a medzinárodnou organizáciou pre spoluprácu a pomoc pri krízových situáciách v oblasti medicíny SAMARITAN ASSOCIATION OF AUSTRIA  zlatou medailou.
Prácu v tejto oblasti som ukončil vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie pôsobiacej v oblasti krízového riadenia štátu a ochrany obyvateľov. V súčasnom období pôsobím v mimovládnom sektore a vediem občianske združenie SNEK, ktoré sa venuje ochrane mládeže pred  šikanou a zneužívaním na internete a mobilných sieťach.

 

ŽIVOTNÉ KRÉDO

Verím v poriadok a spravodlivosť, pretože podľa mňa to je základ pre spokojný život a  úspešnú spoločnosť. Nemám rád závisť, chamtivosť a pýchu.

JA A MOJE MESTO

Pezinok-Grinava je moje rodné mesto. Sú to spomienky na moje detské a študentské roky, roky mladosti. Je to môj voľný čas, ktorý som strávil s kamarátmi na lúkach Malých Karpát pod vinicami, čas strávený vo futbalovom klube, kde som aktívne pôsobil asi pätnásť rokov.
Profesijne som pôsobil v Bratislave a určitý čas som tam aj býval, väčšinu môjho voľného času som však s priateľmi či v rodinnom kruhu trávil v Pezinku. Toto mesto má pre mňa magické čaro, čaro domova, ktoré sa nedá len tak slovami opísať. Je to miesto, na ktoré sa rád vraciam, aj keď už dlhšie vnímam, že to čaro postupne stráca intenzitu a lesk. Najlepším miestom pre relax je pre mňa prechádzka v okolí Grinavských jazier a v lesoch Malých Karpát, kde si dobíjam „batériu”.

 

ČO PEZINKU NAJVIAC CHÝBA?

V oblasti bezpečnosti: Zlepšenie bezpečnosti, obslužnosti a prejazdnosti mesta, zníženie ekologickej záťaže v doprave. Zabezpečenie efektivity spolupráce štátnych a mestských policajných zložiek pre zvýšenie ochrany občanov a zníženie kriminality. V oblasti životného prostredia: Zamedzenie vzniku čiernych skládok, zabezpečenie osadenia fotopascí a zabezpečenie ekologického spracovania odpadových vôd vo všetkých častiach Pezinka. V oblasti občianskej spoločnosti: Zefektívnenie riešenia rómskej otázky s osobnou a finančnou účasťou Rómov samotných. Zlepšenie spolupráce mesta so zástupcami tretieho sektora pre skvalitnenie života v Pezinku.

PREČO SRDCE PEZINKA A GRELL

Pre zdravý a spokojný život človeka je potrebné zdravé srdce ako hybná sila celého organizmu. Pre mesto a jeho zdravý vývoj sú touto  hybnou silou ľudia. Ľudia zo Srdca Pezinka majú v sebe tú správnu energiu pre jeho budovanie, rozvoj a prosperitu. Verím, že táto myšlienka pomôže spojiť všetkých ľudí s VEĽKÝM SRDCOM pre Pezinok.
Milana Grella poznám ako pracovitého, ambiciózneho človeka s veľkým nadšením pre Pezinok. Podporujem ho v kandidatúre na primátora najmä preto, lebo je zárukou poctivého prístupu k riešeniu problémov konkrétnych ľudí. Je ochotný počúvať, čo ich trápi, a do dôsledkov hľadať pre Pezinčanov prospešné riešenia. 
Milan Grell je človek, ktorý je schopný viesť Pezinok k rozvoju a prosperite všetkých jeho občanov, a nielen k prosperite privilegovaných. Svoj postoj k občanom mesta už v minulosti preukázal, keď nezištne podporil rôzne projekty v Pezinku.

Návraty domov

Veľa ráz, keď som vycestoval za naše hranice, či už kvôli pracovným povinnostiam, alebo len tak načerpať sily počas dovolenky, som po určitom čase cítil, že mi niečo začína chýbať. Bol som akýsi nesvoj. Dnes s odstupom času a možno aj s pribúdajúcim vekom chápem, „čím to bolo“.
→ viac