Srdce Pezinka | občianske združenie

 

Ing. arch. Igor Hianik

poslanec mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 1 - Muškát a Centrum

Člen komisie:
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia

Spôsob komunikácie:
Každú prvú stredu v mesiaci v Gazettino caffé, Štefánikova ul., od 17.00, najbližšie 1. júla 2015
Email: igor.hianik(at)pezinok.sk

O MNE (30)

V mojom rodnom meste Pezinok som začal cestu vzdelávania na ZŠ Holubyho, ZŠ Fándlyho a na Gymnáziu Pezinok. Odborné vzdelanie architekt – urbanista som nadobudol na Fakulte architektúry STU v Bratislave, ukončené diplomovou prácou, ktorá bola ocenená ako najlepší urbanistický projekt na Slovensku. Odborné znalosti v oblasti rekonštrukcie historických miest a obnovy historických objektov som získal na Fakulte architektúry vo Florencií, v Taliansku. V tomto čase dokončujem dizertačnú prácu na Ústave urbanizmu Fakulty architektúry STU, kde aj vyučujem. V práci analyzujem všetky slovenské mestá, no Pezinok ako vybrané mesto sledujem najdôkladnejšie. Venujem sa témam ako, dopravný systém, cyklotrasy, zeleň v meste, verejné priestory a občianska vybavenosť. Zaujímavou témou je aj komunitný život na sídliskách a v zónach s rodinnými domami – komunitné edukačné záhrady, psie kútiky a detské, športové ihriská, relaxačné zóny. Na túto tému robíme so študentmi rôzne semináre – workshopy, z ktorých práce vystavujeme ako príklady v rôznych mestách či mestských častiach (Čierna voda, Karlova Ves, Dúbravka, Žilina). Za najväčší úspech v odbornej oblasti, ktorý sa nám podarilo aj s priateľkou dosiahnuť, je zriadenie projektu Interaktívne Laboratórium Urbanizmu, ktoré má mestám pomáhať pri rozhodovaní v ich správnom rozvoji..

 

ŽIVOTNÉ KRÉDO

Klásť si ciele, ktoré sa zdajú byť nedosiahnuteľné, je pre mňa výzva, ktorá ma vždy posunie vpred. Preto odpoveď „To sa nedá” nepoznám.

JA A MOJE MESTO

Osud môjho rodného mesta mi nie je ľahostajný. Veľa ulíc či zákutí sa mi spája so spomienkami z detstva či mladosti. Hovorí sa, že mesto vychováva svojich obyvateľov, a je to pravda. Pezinok mi vytvoril puto k hudbe v hudobnej škole a ku kresbe a soche na „výtvarke”. Veľa som cestoval a pri študijných cestách žil aj v iných, hlavne talianskych mestách plných umenia. Vždy ale cítim potrebu vrátiť sa domov s veľkým balíkom optimizmu a skúsenosťami, aby som ich potom mohol v Pezinku využiť a rozdať.

 

ČO PEZINKU NAJVIAC CHÝBA?

Pezinku chýba len jedno, a to spúšťa všetky ostatné problémy. Najviac mu chýbajú pracovné príležitosti! To, že je Pezinok je vnímaný ako „spálňa Bratislavy”, má obrovské dopady na kolabovanie dopravy (nadmerné používanie individuálnej automobilovej dopravy), na absenciu občianskej vybavenosti a v neposlednom rade aj na ulice, o ktoré sa už naozaj treba postarať, ale do hĺbky a poriadne, vrátane kanalizácie. Celkovo to má dopad na ekonomiku mesta. Pezinčania, ktorí trávia skoro celý deň v Bratislave, nemajú čas na relax a oddych v okolitej prírode, vo viniciach alebo na našich športoviskách a v mestskom parku. Tieto veci nám síce môžu mnohé mestá závidieť, ale čo z toho, keď my si ich nemáme čas užiť naplno a pomaly nám chátrajú?! Pre mňa je správne rozvíjajúce sa mesto také, kde študujem, pracujem, zabávam sa, kultúrne a spoločensky sa vyžijem, športujem, relaxujem, kde ma uzdravia, postarajú sa o mňa v zlatom veku a kde spokojne spím. Teda mesto plné príležitostí a možností pre všetkých. Pezinok také mesto môže a musí byť.

PREČO SRDCE PEZINKA A GRELL

Slovo srdce sa mi spája s láskou, životom, pravidelnosťou, citom, otvorenosťou a oddanosťou. Takto vnímam aj ľudí, ktorí tvoria tím Srdca Pezinka. Ale najdôležitejšie pre mňa je, že sú to ľudia z rôznych oblastí, v ktorých sú úspešní a kvalitní odborníci.
A prečo Milan Grell? Lebo dokázal dať dohromady rôznorodý tím ľudí a spojiť ich pre správnu vec. Nebál sa jednoznačne pomenovať problémy a hľadať riešenia. Čo ale mňa presvedčilo o tom, že je tou správnou osobou na post primátora? Nechá si vysvetliť a poradiť v tých oblastiach, v ktorým sa odborne nevyzná, vždy podporuje diskusiu, v maximálnej miere sa snaží o pozitívny výsledok a je vynikajúcim manažérom a motivátorom ľudí.

Tajný kontrolný deň

Pýtam sa, prečo nemôžem byť (a nielen ja, ale aj iný člen komisie či poslanec) na pokračovaní kontrolného dňa v priestoroch mestského úradu, ak ma na stavbe zástupca firmy pán Vydra a za mesto pán Ing. Zvonár spoločne vyzvali, aby sme sa presunuli na „mesto” a tam si v pokoji prešli detailnejšie výkresy či iné podklady?    → viac

Prerody nášho mesta

Patríme medzi tých šťastných ľudí, ktorí si môžu povedať, že žijú v meste plnom bohatej histórie. Pezinok prešiel rôznymi zmenami, od baníckej osady cez vinárske mestečko, slobodné kráľovské mesto plné mešťanov až po… Zdedili sme tento kus histórie, a preto by sme mali byť naň hrdí.
→ viac