Srdce Pezinka | občianske združenie

 

Kvetoslava Štrbová

poslankyňa mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 1 - Muškát a Centrum

Členka komisií:
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia
Komisia kultúry
Komisia športu

Spôsob komunikácie:
Každú prvú stredu v mesiaci v Gazettino caffé, Štefánikova ul., od 17.00, najbližšie 1. apríla 2015
Email: kvetoslava.strbova(at)pezinok.sk

O MNE (49)

Narodila som sa 16. 5. 1965 v Bratislave. Od narodenia žijem v Pezinku. Tu som navštevovala ZŠ i gymnázium. Po maturite som pokračovala v štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzite Komenského –  odbor špeciálna pedagogika. Pracovala som na základnej škole, neskôr v pedagogicko-psychologickej poradni. Po úspešnom konkurze som po 4 rokoch opustila školstvo a  nastúpila ako riaditeľka do Kultúrneho centra v Pezinku. Takmer 15 rokov  pracujem s mamou a sestrou v rodinnej firme  Stavebniny STAVKVET . Práve rodinná firma ma prinútila doplniť si vzdelanie v ekonomickej, stavebnej  i manažérskej oblasti .
Mojím dlhoročným koníčkom je tanečný šport. Sama som aktívne tancovala, viac ako 30 rokov trénujem  a vediem  KST PETAN Pezinok a TC CHARIZMA . Som držiteľkou licencie trénera I. výkonnostnej triedy  a medzinárodnej licencie rozhodcu.
12 rokov pracujem v komunálnej politike ako poslanec.
Ovládam jazyky: aktívne anglicky, rusky

 

ŽIVOTNÉ KRÉDO

Robiť veci naplno. Pozorne počúvať názory druhých.  Neznášam klamstvo, pretvárku a povrchnosť.

JA A MOJE MESTO

V Pezinku som prežila celý svoj život. Mám tu rodinu, priateľov i známych. Okolité hory poznám najmä z čias, keď som behávala orientačný beh. Vnímam premeny Pezinka, výstavbu, rozvoj , nové sídliská , zaujímam sa o život Pezinčanov.  Rada zájdem  do lesa „vyčistiť si hlavu”, moje obľúbené lokality sú Limbach, Kučišdorfská dolina, ale i vinohrady nad Kejdou.
Baví ma politika, najmä tá komunálna. Zaujímam sa o život v našom meste. Uvedomujem si možnosti, ktoré má Pezinok vďaka svojej výnimočnej polohe .

 

ČO PEZINKU NAJVIAC CHÝBA?

Systém, koncepcia, slušnosť a úcta.
Chýbajú mi  najmä systematické riešenie  dopravy,  koncepčné riešenie v oblasti školstva, najmä umiestňovanie detí do MŠ a ZŠ. Máme nedostatok sociálnych bytov , ale i bytov pre mladé rodiny. Riešenie rómskej otázky nepovažujem len za problém Grinavy.  Väčšia časť Pezinčanov musí dochádzať za prácou, chýba mi podpora pri vytváraní nových pracovných miest. V Pezinku  žije veľa úspešných ľudí, ale chýba mi komunikácia a spolupráca s odbornou verejnosťou.

PREČO SRDCE PEZINKA A GRELL

Ľudia blízki  OZ Srdce Pezinka spoločne a otvorene diskutujú,  hľadajú a ponúkajú riešenia, ako zlepšiť život v našom meste. V oblasti ekonomiky, dopravy, školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, predkladajú návrhy v oblasti životného prostredia, vrátane riešenia  dlhodobého  enviromentálneho zaťaženia.  Sú to ľudia, ktorých srdiečko bije pre Pezinok, žijú tu so svojimi rodinami, robia a chcú robiť pre svoje mesto.
Milanovi  Grellovi sa darí spájať týchto ľudí. Ponúka jasnú víziu koncepčného napredovania mesta Pezinok v rôznych oblastiach.  Počúva občanov , názory odborníkov  a hľadá riešenia. Už niekoľko rokov  dokazuje, že mu úprimne  záleží na ľuďoch i na mieste, kde žije. 

Tance a "tanečky"

Rozhovor s Kvetoslavou Štrbovou
Mnohí Pezinčania vás poznajú ako poslankyňu mestského parlamentu, a tiež ako človeka, ktorý sa zamiloval do tanca a venuje mu viac ako všetok voľný čas. Čo pre vás slovo tanec znamená?  
→ viac

Čo sa podarilo a čo nie...

Veľmi ma teší, že združenie Srdce Pezinka má stále viac sympatizantov. Spája mladých i starších, tých, čo majú radi kultúru, ale i tých, čo milujú šport. Nie je nám ľahostajné prostredie, v ktorom žijeme, venujeme sa témam ekonomickým, dopravným, výstavbe, školstvu i sociálnej oblasti, ale i vinárstvu, turizmu... Dostávame od vás, čitateľov, podnety na zlepšenie života v našom meste. Teší nás, že po upozornení na niektoré cestné výtlky došlo čoskoro k ich oprave. Keď sme upozornili na nekosenie a vysokú trávu, začalo sa kosiť o trochu viac. 
→ viac