Srdce Pezinka | občianske združenie

 

Mgr. Božena Mizerová

poslankyňa mestského zastupiteľstva za volebný obvod číslo 3 - Sever

Členka komisií:
Komisia školstva, mládeže a vzdelávania - podpredsedkyňa

Spôsob komunikácie:
Tento mesiac v utorok v Pekárni Bageta Sever, od 17.00, 7. apríla 2015
Email: bozena.mizerova(at)pezinok.sk

 

 

O MNE (60)

Narodila som sa v Modre. Štúdium: ZŠ Drietoma v Trenčianskom okrese, Gymnázium Trenčín, Pedagogická fakulta UK v Trnave, učiteľstvo pre ZŠ, aprobácia slovenský jazyk a občianska výchova. Som rozvedená, mám dve deti, Katarínu a Daniela, a vnučku Ninušku. Od roku 1978 trvalo žijem a pôsobím v Pezinku, najskôr ako učiteľka na ZŠ na Holubyho ulici, potom na ZŠ J. Kupeckého a napokon na ZŠ Na bielenisku. V súčasnosti pôsobím v NÚCEM-e v Bratislave na oddelení tvorby testov pre ZŠ ako garant tvorby testov zo slovenského jazyka a literatúry.

 

ŽIVOTNÉ KRÉDO

Dlhé roky som sa venovala práci s deťmi, o ktorej tvrdím, že nie je iba povolaním, zamestnaním, ale poslaním. Učiteľ odovzdáva svojim žiakom nielen vedomosti, ale aj kus seba. 

JA A MOJE MESTO

Pezinok je „moje mesto”, v ktorom som trávila odmalička krásne prázdninové mesiace u starých rodičov na Cajle. Nezabudnuteľné sú chvíle prežité na kúpalisku, korzo na dnešnej Štefánikovej ulici, Pacasove čerešne za domom, kde chodili Cajlania. Tu sa narodili a vyrástli moje deti. Neviem si predstaviť žiť v inom meste. Rada sa túlam po svete, ale  Pezinok je môj domov. Mám tu svojich blízkych, priateľov od detstva, známych.

 

ČO PEZINKU NAJVIAC CHÝBA?

Občianska vybavenosť na sídliskách, detské ihriská, parkovanie – najmä na sídliskách je situácia veľmi zlá – verejná doprava, ktorá by naozaj slúžila občanom mesta, veď nie každý má auto. Pre starších spoluobčanov denný stacionár, kde by bolo o nich postarané počas pracovných dní. Koncepčný rozvoj mesta, efektívne nakladanie s financiami.

PREČO SRDCE PEZINKA A GRELL

Preto podporujem zmenu. Treba dať možnosť ľuďom, ktorí majú chuť a energiu posunúť veci ďalej a pracovať v prospech mesta a ľudí, ktorí v ňom žijú.

Učiteľstvo zdedila po otcovi

Pezinčanka Božena Mizerová svoj život spojila s učiteľstvom. Mnoho dospelých ľudí si môže povedať: Toto je moja bývalá pani učiteľka. V novembri sa bude opätovne uchádzať o hlasy občanov mesta vo voľbách za poslankyňu mestského zastupiteľstva.  → viac