Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

S kalendárnym rokom 2014 sa v pondelok 15. decembra rozlúčil projekt Senior taxi, ktorý v tento deň využilo 15 klientov a celkove v priebehu viac ako polročného trvania takmer 500. O možnosť odviezť sa domov za 1 cent z vyšetrenia na poliklinike v rámci mesta Pezinok dôchodcovia či zdravotne postihnutí občania neprišli ani v novom roku.

9. marca využilo našu službu 14 klientov, 16. marca 12 klientov, 23. marca 15 klientov, 30. marca 14 klientov, 7. apríla 10 klientov, 13. apríla 13 klientov, 20. apríla 11 klientov, 27. apríla 14 klientov, 4. mája 11 klientov, 11. mája 13 klientov, 18 mája 15 klientov, 25. mája 10 klientov, 1. júna 11 klientov, 8. júna 10 klientov, 15 júna 12 klientov, 22 júna 9 klientov, 29 júna 10 klientov, 6. júla 10 klientov, 13. júla 8 klientov, 20. júla 11 klientov, 27. júla 6 klientov, 3. augusta 7 klientov, 10 augusta 10 klientov, 17. augusta 9 klientov.

„Sme radi, že sa vedenie mesta inšpirovalo našou službou Senior Taxi, ktorú sme úspešne prevádzkovali od apríla 2014 do augusta 2015. Za tento čas túto službu v cene 1 cent využilo niekoľko stovák obyvateľov. Mesto Pezinok poskytuje od 1. 9. 2015 novú sociálnu službu – prepravnú službu.,“ povedal autor myšlienky a mestský poslanec Milan Grell.

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.
Prepravnou službou sa zabezpečuje individuálna preprava občana v meste Pezinok a blízkom okolí. Prepravnú službu môže využívať aj osoba, ktorá sprevádza žiadateľa – občana napr. na lekárske vyšetrenie, na hospitalizáciu, na vybavenie úradných záležitostí a pod.

Výšku úhrady za prepravnú službu určuje VZN č. 3/2015, t. j. 0,30 eur/km, minimálne však 1 euro/jazda (platí pre prijímateľa prepravnej služby aj pre sprevádzajúcu osobu), stojné 1,50 eur/každá začatá hodina (pre sprevádzajúcu osobu je stojné bezplatné).

Bližšie informácie získate osobne od 07.00 hod. – do 15.00 h v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku, alebo na tel. č.: 033/6901970.