Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Infokiosk slúži školákom na ZŠ Orešie

Tak ako každý február od roku 2004, aj v tomto roku si pripomíname Deň bezpečnejšieho internetu (Safer Internet Day). Desiaty február 2015 je deň, keď Medzinárodná iniciatíva pod záštitou osvetovej organizácie Insafe má za cieľ podnietiť ľudí k pozitívnemu, bezpečnému a efektívnemu využívaniu internetu, mobilných telefónov a iných online technológií.

Pri tejto príležitosti ako jednu z možností ochrany detí pred rizikami virtuálneho prostredia spustilo občianske združenie SNEK – Stop nebezpečnej elektronickej komunikácii – 6. februára 2015 pilotný projekt pod názvom: „INFOKIOSK – BEZPEČNÝ VIRTUÁLNY PRIESTOR NA ŠKOLÁCH“.

V rámci projektu umiestnilo občianske združenie SNEK v spolupráci s Kioskmedia, s. r. o., na základnej škole s MŠ Pezinok-Orešie Infokiosk pre bezpečné zdielanie informácií vo virtuálnom prostredí. Ďalšou časťou projektu je preventívno- vzdelávací program pre žiakov a pedagógov na základných školách. Jeho cieľom je vzdelávanie formou prednášok a poradenstvo pre riešenie kyberšikany medzi deťmi a mládežou. Zároveň aj umiestňovanie infokioskov pre zdieľanie bezpečných informácii na školách pre žiakov, pedagógov a rodičov. Projekt oficiálne spustil riaditeľ ZŠ a MŠ Pezinok- Orešie Ondrej Koreň spoločne so zástupcom OZ SNEK Romanom Šmahovským za účasti poslancov MsZ mesta Pezinok Milana Grella, Drahomíra Šmahovského a Evy Pilátovej, zástupkyne OZ Aktivity Grinava.

Počas prezentácie žiaci so záujmom „obkľúčili“ nový Infokiosk. Otestovali si, čo všetko sa v rámci bezpečného zdieľania informácií môžu dozvedieť a aké užitočné informácie môžu získať. Používanie Infokiosku žiakom nebolo potrebné zložito vysvetľovať, je totožné s používaním bežne dostupných počítačov. Riaditeľ ZŠ s MŠ Ondrej Koreň i pedagógovia boli milo prekvapení veľkým záujmom žiakov a ocenili prínos zariadenia pre prevenciu kyberšikany medzi žiakmi.

„Zdieľanie informácií o škole, Pezinku, Grinave či ochrane pred kyberšikanou je prístupné žiakom, pedagógom, ako aj rodičom či návštevníkom školy. Po týchto skúsenostiach verím, že táto prvá lastovička prinesie „leto“ v podobe bezpečných Infokioskov aj v ďalších školách, nielen v Pezinku. Za občianske združenie SNEK môžem povedať, že urobíme maximum, aby sa to podarilo,“ pripomenul Roman Šmahovský.

Tu je Desatoro bezpečného používania internetu a mobilov pre deti a mládež.