Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Opäť téma spaľovňa, mesto postoj nemení

Podľa informácií TASR sa na okraji Pezinka o niekoľko mesiacov možno začne s výstavbou splyňovacej elektrárne. Mala by vyrábať elektrinu vďaka zhodnocovaniu odpadu. Splyňovať má prevažne komunálny odpad a drevenú štiepku. Tiež sa tu má triediť odpad, vyrábať syntézny plyn či nafta. Vyrobená elektrická energia by mala byť distribuovaná aj do verejnej elektrickej siete.

Elektráreň chce postaviť spoločnosť Brilant SK, ktorá aj napriek minuloročnej kritike od svojho zámeru neodstúpila. Verejnosť, mesto Pezinok a ďalšie okolité obce vtedy tvrdili, že elektráreň bude mať negatívny vplyv na životné prostredie, život ľudí a môže zaťažiť aj komunikácie. Podľa slov konateľa spoločnosti Branislava Cichého však hlavná kritika, že pôjde o spaľovňu, bola vyvrátená. Ministerstvu životného prostredia predložil Briliant SK správu o hodnotení projektu, v ktorej vraj vyhovel všetkým požiadavkám i pripomienkam verejnosti a niektorých úradov. 

„Robili sme kroky potrebné na to, aby sme ich pripomienky splnili. Všetko je to už spracované v hodnotiacej správe. Elektráreň predstavuje oproti skládkam jeden z najmodernejších spôsobov, ako spracovať odpad s prihliadnutím na životné prostredie. Realizácia takejto technológie je v súlade so smernicami Európskej únie,“ informoval Cichý.

K súčasnej správe o hodnotení projektu môže verejnosť zasielať svoje písomné stanoviská MŽP do 7. februára. Ak nevzniknú prekážky, so začatím výstavby konateľ Brilant SK počíta v júni. Elektráreň má byť umiestnená v priemyselnom areáli v lokalite Glejovka. Činnosťou elektrárne, kde by sa malo ročne spracovať asi 17 300 ton odpadu, môžu byť dotknuté aj Vinosady, Viničné, Šenkvice a Slovenský Grob.

Pezinská samospráva aj aktuálne zastáva svoj názor spred roka a nesúhlasí s vybudovaním splyňovacej elektrárne. „Predložená správa o hodnotení je momentálne v štádiu podrobného naštudovania a analyzujú sa pripomien- ky a požiadavky mesta," povedala pre TASR vedúca oddelenia životného prosredia, komunálnych služieb a dopravy na MsÚ Renáta Klimentová. V stredu 28. januára sa bude v Pezinskom kultúrnom centre na Holubyho ulici konať aj verejné prerokovanie správy o hodnotení.