Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Srdce Pezinka bilancovalo

Občianske združenie Srdce Pezinka bilancovalo svoju ročnú činnosť na výročnej členskej schôdzi dňa 11. marca 2015. Svoju činnosť začalo v apríli 2014 a jednotlivými aktivitami si postupne získavalo priazeň a pozornosť občanov Pezinka, ale aj blízkeho okolia. Išlo v tom čase o pilotné projekty aktivít, ktoré mali volebnú „príchuť“, a takto boli aj verejnosťou vnímané. No tieto aktivity  neboli prvoplánové  a budú pokračovať aj v tomto roku s cieľom udržať ich vo svojej činnosti ako pravidelne ročne opakované akcie, ktorými chce OZ Srdce Pezinka prispieť do pestrej  škály akcií usporiadaných v Pezinku, resp. orientovať svoju pozornosť na také činnosti, ktoré doposiaľ absentovali v živote mesta. Čo teda OZ chystá v roku 2015?

Trvalým projektom je vydávanie časopisu ako mesačníka,  ktorý si už získal svojich čitateľov, ktorí si v ňom nájdu svoje obľúbené rubriky. Predpokladá sa, že niektoré budú inovované, prídu aj nové a zostane vždy priestor aj pre príspevky čitateľov.

Senior taxi je tiež už trvalá značka, ktorou sa OZ zapísalo do pozornosti hlavne starších občanov, ktorí túto službu využívajú každý pondelok a nechajú sa z polikliniky odviezť do svojho príbytku za symbolický 1 cent.

Svetový deň tanca v poslednú aprílovú nedeľu je od minulého roka spoločnou aktivitou, na ktorej sa podieľa aj OZ Srdce Pezinka. Tento rok očakávame, že sa zapoja všetci tancachtiví  Pezinčania a predvedú svoju účasť 26. apríla 2015.

OZ v spolupráci s firmou Grafit pripravia Medzinárodný deň detí so širokou paletou súťaží pre deti v mestskom parku.

Symbolom združenia je srdce a je teda prirodzené, že Svetový deň srdca 28. septembra bude dominovať v činnosti združenia pokračovaním spolupráce s detským kardiocentrom a jeho nadáciou s cieľom pomôcť deťom s chorým srdiečkom. No určite budú zaradené aj ďalšie sprievodné akcie.

Prvú skúšku v minulom roku prežil aj futbalový maratón Sever proti Juhu, a preto jeho ďalší ročník bude zorganizovaný v októbri  ako pokračovanie tradície tohto podujatia.

Bude sa znova plesať aj na začiatku budúceho roka. Dňa 16. 1. 2016 sa uskutoční Ples priateľov OZ Srdce Pezinka v priestoroch kultúrneho domu. Týmto plesom sa odštartuje plesová sezóna v Pezinku.

Rozpracovaným a zmluvne už potvrdeným projektom OZ so Železnicami SR, a. s., je projekt s pracovným názvom GRAFFITY, v rámci ktorého bude mladými umelcami vymaľovaný železničný podchod. Pripravujú sa aj ďalšie (malé) aktivity, ktorými chce združenie prekvapiť veriac, že nielenže príjemne prekvapia, ale aj budú motivovať obyvateľov zúčastniť sa ich, resp. ich podporiť. 

Pozitívnym konštatovaním je, že sa rozrástla členská základňa. Rozširuje sa okruh sympatizantov občianskeho združenia, ktorému a priori nejde o formalizovanie ich vzťahu k združeniu,  ale aj o neformálnu spoluprácu, príp.  jednotlivú účasť na konkrétnom projekte, odovzdanie podnetu  na zaujímavú akciu, pálčivý problém alebo absentujúcu prácu. Teda o to, čo môže pomôcť k zlepšeniu kvality života v meste a obohatiť jeho obyvateľov o nové zážitky a pocity.

Dňa 18. marca sa uskutočnilo stretnutie so skupinou sympatizantov OZ, ktorí majú záujem participovať na činnosti, resp. niektorých aktivitách, a svojím záujmom a dobrovoľníctvom prispieť k uskutočňovaniu činnosti združenia. Odkazom pre ďalších je, že združenie bude pokračovať aj v stretnutiach so svojimi sympatizantmi a širokou verejnosťou k horúcim problémom a privíta všetkých, ktorých riešenie tohto problému zaujíma. O aktivitách združenia budú informácie včas v časopise, na webe, resp. facebooku.

V Pezinku 22. 3. 2015