Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Štvrté kolo debaty o Cyklomagistrále

Vo štvrtok 17. apríla sa v Pezinku uskutočnilo v poradí už štvrté stretnutie starostov miest a obcí k problematike budovania Cyklomagistrály.  Inicioval ho predseda združenia Malokarpatská vínna cesta Milan Pavelka a pozvanie naň prijala aj Barbora Lukáčová, riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK. Tá v úvode predstavila národnú stratégiu pre cyklodopravu ako súčasť projektu ministerstva dopravy, na ktorý je vyčlenených 14 miliónov eur.

Zároveň odprezentovala aktuálny stav prípravy projektovej dokumentácie a vyzvala starostov k užšej spolupráci. „Chceme projekt pripraviť systémom zdola nahor a bez vás, starostov to spraviť nevieme,“ pripomenula okrem iného Lukáčová. Následne sa počas konštruktívnej diskusie hľadali riešenia ako doriešiť trasovanie a vzťahy k dotknutým pozemkom. Ako zdôraznil Milan Pavelka, je potrebné hľadať všetky možnosti ako sa cyklomagistrála zrealizovať dá, a nie opačne. S pozitívnou informáciou prispela aj primátorka Modry Hana Hlubocká: „Naše mesto má už dnes hotový projekt na 40 kilometrov cyklotrás, na ktorý aktívne hľadáme finančné prostriedky."  
Prítomní sa zhodli na termíne ďalšieho stretnutia, ktoré sa uskutoční v máji, aby bolo možné projekt Cyklomagistrály do konca roka dokončiť. Konštatovali tiež, že sa im podarilo urobiť ďalší krok pre rozvoj cestovného ruchu v našom regióne. Snáď len zamrzí, že na stretnutí chýbal zástupca mesta Pezinok.