Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Láskavý vinš pre všetkých učiteľov

Vinše sú dnes čoraz vzácnejšie. Najmä ak idú od srdca, sú úprimné, bezprostredné, naplnené spomienkami.

František Somorovský, bývalý riaditeľ grinavskej základnej školy

Jeden taký netradičný vinš sme si vypýtali pri príležitosti Dňa všetkých učiteľov. Je z pera bývalého riaditeľa grinavskej základnej školy Františka Somorovského a nepotrebuje ďalší komentár.

Sme starí dôchodcovia. Osemdesiat rokov života nás oboch, mňa i manželku už poznačilo, všeličo pozabúdame. No jeden dátum sa nám hlboko vryl do našich pamätí. Je to dvadsiaty ôsmy marec.

V ten deň je u nás sviatok. Ja postavím na stôl malú bustu J. A. Komenského, manželka povyťahuje fotografie tried, odložené a časom zažltnuté linajkové zošity A4, listy od bývalých žiakov a oznámenia o ukončení vysokoškolského štúdia. To je materiál, ktorému sa budeme venovať.

„Babi, pamätáš si na 28. marec 1968?“

„Pravdaže, ráno po siedmej hodine Slovenský rozhlas vysielal blahoželania učiteľom.“

Vtedy zrazu hlásateľ oznámil: Súdružke učiteľke Kataríne Somorovskej zo ZŠ Myslenice zahrajeme Alžbetínsku serenádu na prosbu jej žiakov. Potom ešte prečítal priložený veršík. Prekvapenie na celý deň. Pri vchode do školskej budovy ma už čakali dve žiačky. Pýtali sa ma: počula, čo vysielali v rozhlase?

Áno, odpovedal som vzápätí.

A tie žiačky, utekajúc do triedy na plné hrdlo kričali: počula to, ona to počula...

To je úvod našej oslavy. Berieme do rúk fotografie učiteľských kolektívov a jednotlivých tried. Zrazu pri každom vyslovenom mene vidíme celého človeka. Pozornosť upútal Pavol Špánik, matematikár a výtvarník. Človek, ktorý mal zlaté ruky. Dokázal z ničoho vyzdobiť celú školu. No hlavne bol výborným matematikárom a ozaj dobrým človekom Hneď vedľa stojí Ján Rajčok – B, CH, vedúci včelárskeho krúžku. Škola vlastnila štyri rodiny včiel. Žiaci krúžku na Petra a Pavla vytáčali med pre celú školu. Všetci žiaci ochutnali túto dobrotu. Aha – vedľa stojí Ruženka Šmahovská, ktorá so svojimi žiakmi – tanečným a speváckym krúžkom navštevovala rôzne podujatia na našom okolí a tak nám robila dobré meno.

Postupne preberieme celý zbor. Pospomíname na všetkých.

Na rad prichádzajú linajkové zošity A4. Na prednej strane: Štvorročné úlohy z jazyka slovenského, pod tým: meno žiaka.

Manželka otvára jeden za druhým. Vymyslela akúsi fintu na žiakov. Zistila, že na jednoduchý list žiaci písali nie veľmi pozorne. Preto zaviedla na štvrťročné práce celý zošit pre jedného žiaka na obdobie štyroch rokov. Ten zošit mali k dispozícii aj rodičia na schôdzkach ZRPS. No čo bolo hlavné, žiaci začali písať pozorne, premyslene. V zošite bolo vidieť ako žiak napreduje v slohových prácach.

„Pozri, to je Evka Baďuríková. Hľa, v 6. ročníku celá slohová práca mala tri skomolené súvetia. V 9. ročníku jej práce boli schopné na uverejnenie. Pozri, Evka Hrašnová, mimoriadny talent, Boh vie, čo je s ňou.“ A takto manželka pokračovala, až prešla všetky pripravené zošity.

Pred nami sa objavia fotografie tried. Postupne menujeme žiakov.

„Aha, to je Pavol Šilhár – lekár, toto je Paľko Sládek – sudca, táto dievčina je Zuzka Dugovičová, inžinierka ekónomie. Toto je Zuzka Štrbová, učiteľka. Takto prejdeme celú hŕbu fotiek. Zisťujeme, že takmer v každej rodine má Grinava vysokoškolsky vzdelaného človeka. Veď akoby nie. Mali sme veľa dobrých učiteľov. Modernizovali sme učebný proces i pracovné podmienky.

„Vieš koľko som sa natrápila, až som zvládla centrálny pult v jazykovom laboratóriu?“ – položila otázku manželka.

Jazykové laboratórium bolo doslova v tom čase na ZDŠ zázrakom. Každý žiak mal kabínku, magnetofón na vlastné nahrávanie, nahrávanie pokynov učiteľa a odpovede žiakov a podobne. Zaviedli sme vyučovanie dvoch cudzích jazykov. Ruštinu od tretieho a angličtinu od šiesteho ročníka. Vo výučbe cudzích jazykov na ZŠ sme boli prví na Slovensku.

Čas sa pomaly napĺňa. Zoberieme sa na prechádzku. Ideme okolo školy. Z cesty pozeráme na budovu. Pri prezidentských voľbách sme mali možnosť pozrieť si je interiér. Boli sme šťastní, že všade je čistota, priliehavá výzdoba, škola dýchala kľudom. Riaditeľ školy Ondrej Koreň sa vzorne stará nielen o výchovno-vzdelávací proces, ale aj celý areál školy ukazuje na dobrého gazdu.

Želám všetkým učiteľom pri ich záslužnej práci zdravie, chuť do práce, pohodu a opti-