Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
 • Úvod
 • Blog
 • Milan Grell: Morálny kódex? V Pezinku?

CHCETE DISKUTOVAŤ?

Ak chcete diskutovať, najskôr sa musíte prihlásiť.
Ak ešte nemáte založené konto, zaregistrujte sa.

Registráciou potvrdzujete súhlas s Kódexom diskutujúceho.

Morálny kódex? V Pezinku?

Milan Grell

Tak som si pozorne prečítal etický kódex zamestnanca mesta Pezinok. Zaujal ma článok o konflikte záujmov.

Skúsme posúdiť, ako sa kódex prejavuje v praxi na rokovaniach mestského zastupiteľstva.

Na jednom z nich dňa 12. 2. 2015 pán Miloš Andel, zamestnanec mesta Pezinok, predložil poslanecký návrh na prevod pozemkov na Muškáte vo výmere 552 m2 spoločnosti STAVOIMPEX HOLÍČ, s. r. o., za 13 800 eur (25 eur za m2). Napriek tomu, že prevodová rada odporučila schváliť prevod s cenou určenou znaleckým posudkom. Susedný pozemok v roku 2008 to isté mesto Pezinok predalo tej istej spoločnosti STAVOIMPEX HOLÍČ, s. r. o., za 1 500 Sk/m2, čo je približne dnešných 50 eur/m2. Za dvojnásobnú sumu...

A teraz môžeme konanie pána Andela konfrontovať s etickým kódexom. Z kódexu sa dozvieme, že ku konfliktu verejného zájmu s osobnými záujmami dochádza už vyvolaním podozrenia z konfliktu záujmov.

No vo mne vyvoláva veľké podozrenie z konfliktu záujmov konanie zamestnanca mesta Pezinok pána Andela, ktoré spôsobilo ukrátenie rozpočtu mesta Pezinok o sumu cca 13 800 eur.

Podľa etického kódexu musí predsa zamestnanec  presadzovať verejný záujem. Verejný záujem je všetko to, čo prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. Konanie zamestanca Andela na rokovaní mestského zastupiteľstva však jednoznačne neprinieslo majetkový prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov, ale iba spoločnosti STAVOIMPEX HOLÍČ, s. r. o.

Podľa mňa je to jednoznačné porušenie etického kódexu pánom Andelom, a to konkrétne tohto ustanovenia: Súkromný záujem zahŕňa možnú výhodu pre zamestnanca, jeho rodinu, priateľov, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými má zamestnanec súkromné, obchodné alebo politické vzťahy. STAVOIMPEX HOLÍČ, s. r. o., je právnická osoba. Má pán Andel s touto právnickou osobou súkromné či obchodné vzťahy? Na túto otázku pán Andel odpovedal svojím návrhom na rokovaní MsZ. Prečo by inak tento návrh podával? Aby presadzoval verejný záujem? Návrhom pána Andela prišlo mesto o cca 13 800 eur, takže asi ťažko...

Ale obráťme list. Schvaľujem prijatie etického kódexu, aspoň sa určili pravidlá, ktoré by mali byť používané v praxi. Ako však dokazuje činnosť pána Andela, nie je to tak. Čo teraz s tým? Čo sa stane v prípade, ak zamestnanec tento kódex porušil? Z etického kódexu sa dozvedáme nasledovné, citujem: „Porušenie zásad  protikorupčného správania upravuje osobitný predpis“. Aký predpis, kde bol publikovaný a odkedy je platný, sa nedozvieme. Možno ani neexistuje... Mám to chápať tak, že etický kódex je len kus papiera a možno ho beztrestne porušovať?

2.5.2015 o 10:02

Milan Grell

Jedného dňa som si na stole našiel list od pána viceprimátora a mestského poslanca Miloša Andela. Žiada ma v ňom, aby som sa mu verejne ospravedlnil za svoje tvrdenia uverejnené v mojom blogu. Citujem z listu: "Vykreslili ste ma ako človeka a poslanca, ktorý má obchodné vzťahy s podnikateľským subjektom za účelom osobného prospechu." Netuším, kde pán Andel tieto slová našiel. V mojom blogu nie je ani zmienka o akomkoľvek osobnom prospechu pána Andela na základe obchodných vzťahov s podnikateľkým subjektom STAVOIMPEX HOLÍČ, s.r.o. Ja som len zverejnil fakt, že svojim poslaneckým návrhom, ktorý pán Andel navrhol na mestskom zastupiteľstve, bude pokladňa mesta ochudobnená o 13 800 eur, pričom tých istých 13 800 eur zároveň neubudne z účtu developera. Ani ja, ani nikto z môjho okolia pána Andela nenútil spájať sa z dotyčným developerom a ušetriť mu uvedenú čiastku. Pán Andel sám iniciatívne podal na MsZ tento návrh, čím sám zverejnil svoje prepojenie s developerom STAVOIMPEX HOLÍČ s.r.o. Fakty nepustia.

Pán Andel, nemám sa vám za čo ospravedlňovať. Naopak, vy by ste sa mali ospravedlniť občanom Pezinka, že neobhajujete ich záujmy.

2.5.2015 o 10:02

Diskutujte:

Archív:
 
 • Diskusia

  Vitajte v našej diskusii.
  Ak chcete diskutovať, musíte sa prihlásiť. Na prihlásenie je potrebné mať založené konto.
  Konto si založíte vyplnením registračného formulára. Vo formulári si určíte preferované meno (nick), zadáte heslo, Vaše meno a Vašu emailovú adresu. Po odoslaní formulára Vám bude zaslaný potvrdzovací email. Po Vašom potvrdení registrácie Vás systém automaticky prihlási a môžete diskutovať

  Poznámka: Založením konta (registrovaním) potvrdíte súhlas s Kódexom diskutujúceho.

  Redakcia Srdce Pezinka