Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Reklamovať cestu nebudeme

Priechod pre chodcov na Novomeského 2 bol rekonštruovaný v mesiaci august 2014. Dňa 3. septembra 2014 sa uskutočnilo stretnutie obyvateľov Novomeského č. 2 až 18 za prítomnosti pána Solgu, pána Andela a pani Mezeiovej, na ktorom občania upozornili na nedostatky. Tie boli "odstránené" v mesiaci september 2014. Avšak stojatá voda na priechode pre chodcov pri vchode na Novomeského 2 svedčí o tom, že nie všetky nedostatky boli odstránené. Na sťažnosti obyvateľov a poslancov za Sever pán Andel dňa 18. novembra emailom odpovedal: "Vieme o tomto probléme, avšak potrebujeme získať súhlas BVS na odvodnenie do kanalizácie, pracuje sa na tom. A následne obnovíme značenie aj priechodu pre chodcov."

Posledné informácie sa občania a poslanci Severu dozvedeli z mailu pani Mezeiovej zo dňa 13. marca 2015, citujeme:
"Váš dopyt evidujeme, nakoľko momentálne sa venujeme iným súrnym pracovným povinnostiam, riešenie stojatej, resp. zle odtekajúcej vody budeme riešiť následne a rozhodne nemá súvis s rekonštruovanou cestou, takže reklamovať cestu nebudeme, ale budeme riešiť odtok vody z povrchu komunikácie."

V Pezinku 24. marca 2015