Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

CHCETE DISKUTOVAŤ?

Ak chcete diskutovať, najskôr sa musíte prihlásiť.
Ak ešte nemáte založené konto, zaregistrujte sa.

Registráciou potvrdzujete súhlas s Kódexom diskutujúceho.

Buďme zodpovední voči svojmu mestu

Dodo Mikláš

Komunálne voľby radí mnoho ľudí medzi tie menej dôležité. V tých posledných v roku 2010 sa ich v Pezinku zúčastnilo len niečo viac ako 40% oprávnených voličov a celoslovenský priemer nepresiahol 50 %-nú účasť.

Na prvý pohľad to môže vyzerať, že na osude miest a obcí na Slovensku záleží len každému druhému Slovákovi s voličským právom, na osude Pezinka dokonca len štyrom z desiatich. Nie je to však až tak úplne pravda. Mnohí žijú v zahraničí, ktoré ich zlákalo lepšou životnou úrovňou, a cestovať domov kvôli niečomu, čomu aj tak niekedy vlastne ani vôbec neveria, sa im neoplatí. Dôvodov však býva viac, a aj preto sa volieb do samospráv miest a obcí zúčastňujú väčšinou „stálice“, ktoré si svoju zodpovednosť voči svojmu domovu uvedomujú.

Ľudia sú tiež často otrávení z mocenských súbojov rôznych politických strán v parlamentnej politike a už len slovo „voľby“ v nich vyvoláva pocit, že úzka skupina rozoberie všetko, čo sa ešte rozobrať dá. Často sa v komunálnej politike objavujú so železnou pravidelnosťou tie isté tváre, ktoré, povedzme si na rovinu, mnohokrát už nemajú čo nové priniesť. Mnohí si uvedomujú svoju zodpovednosť a voliť idú, no väčšina mien na zozname kandidátov im nič nehovorí, preto niekedy zakrúžkujú to, ktoré už „niekedy počuli“.

Každý z nás je svojím spôsobom čiastočne zodpovedný za to, ako bude vo svojom meste žiť, a aj preto by sme sa mali zaujímať o to, kto sa v komunálnych voľbách uchádza o priazeň voličov a aký by mohol byť jeho prínos pre mesto. Nenechávajme si všetko na poslednú chvíľu a rozhodujme sa zodpovedne. Význam komunálnej politiky je skutočne veľmi veľký. Prostredníctvom nej sa totiž môže mnohé zmeniť či vylepšiť. Vzťah občana a zástupcov samosprávy by mal byť omnoho bližší, intenzívnejší a konkrétnejší, lebo práve oni rozhodujú vo veľkej miere o tom, kde žijeme a ako žijeme.

V blížiacich sa voľbách do samospráv miest a obcí má každý možnosť vyjadriť svoj názor na fungovanie mesta. Ísť voliť je legitímne právo každého svojprávneho občana nad 18 rokov. Právo, nie povinnosť! O to viac by sme si ho mali vážiť a využiť ho.

Dodo Mikláš,
nezávislý kandidát na poslanca MsZ,
Srdce Pezinka

21.9.2014 o 10:00

Diskutujte:

Archiv: Noch keines.
 
    Noch keine Beiträge vorhanden.