Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

CHCETE DISKUTOVAŤ?

Ak chcete diskutovať, najskôr sa musíte prihlásiť.
Ak ešte nemáte založené konto, zaregistrujte sa.

Registráciou potvrdzujete súhlas s Kódexom diskutujúceho.

S developermi alebo bez nich?

Igor Hianik

Rozvoj miest, developeri, bývanie na okraji mesta v rodinných domoch a kolabovanie dopravy. Za posledné roky sú tieto spojenia veľmi často skloňované a používané v médiách či v bežných debatách “pri pive”.

Slovo developer je veľakrát používané skôr v pejoratívnom význame, ako v tom pozitívnom. Prečo to tak je a čo slovo developer naozaj znamená? Developer je človek alebo skupina ľudí, ktorí prinášajú do mesta investície. Niekedy bol developerom štát, teraz sú to fyzické alebo právnické osoby. Hľadal som dlho jednu jedinú vetu, ktorá by to vystihla priamo, jednoducho a zrozumiteľne. Našťastie, slovenčina má porekadlá, ktoré naozaj platia a vedia vysvetliť aj novodobé pojmy a problémy s nimi spojené. Keď sa teda vrátim k nadpisu tohto článku, či rozvoj miest má byť realizovaný s developermi, alebo bez nich, tak odpoveď môžeme hľadať aj tu: Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Developeri teda majú mestu pomáhať napĺňať vízie a správne smerovanie, ktoré sú zhmotnením požiadaviek obyvateľov. Majú byť nápomocní pri realizácii nielen obytných zón, ale hlavne občianskej vybavenosti, ako sú škôlky, verejné stavby, kultúrne zariadenia, a čo je najpodstatnejšie, majú pre mesto vytvárať pracovné príležitosti. Ak však mesto nemá jasnú víziu, nemá vopred stanovené pravidlá pre developera, tak sa zo sluhu stane samozvaný vládca… Preto sa nemusíme hneď báť developerov, tak ako sa nebojíme ohňa, ale volajme si ich až potom, keď vieme, čo nám naozaj chýba, ako má vyzerať smerovanie nášho mesta a keď im vieme predostrieť jasné pravidlá hry.

Prvoradí sú občania mesta, ktorých zastupujú mestskí poslanci na čele s primátorom. Práve oni developerom ponúkajú mesto, aby mohli preinvestovať svoje peniaze, za účelom, ktorý je výhodný pre obe strany. A ako túto symbiózu dosiahnuť? Nástrojov je viac, ale podstatný je kvalitný územný plán, dobré nastavené VZN mesta a poslanci, ktorí hája záujmy občanov.

Igor Hianik,
nezávislý kandidát na poslanca MsZ,
Srdce Pezinka

20.9.2014 o 17:00

Diskutujte:

Archiv: Noch keines.
 
    Noch keine Beiträge vorhanden.