Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:
  • Úvod
  • Blog
  • Kvetoslava Štrbová: Ženy v politike

CHCETE DISKUTOVAŤ?

Ak chcete diskutovať, najskôr sa musíte prihlásiť.
Ak ešte nemáte založené konto, zaregistrujte sa.

Registráciou potvrdzujete súhlas s Kódexom diskutujúceho.

Ženy v politike

Nedá mi nevrátiť sa o štyri roky dozadu a nezaspomínať si na volebnú primátorskú kampaň 2010 a výrok Olivera Solgu: „Prial by som si dôstojnejšieho súpera, a nie ženu...“

Žena – nositeľka života, žena – matka, ktorá má svoje jedinečné a nenahraditeľné miesto v spoločnosti. Je stmeľujúcim prvkom rodiny, je priateľom, dôverníkom, oporou i poradcom. Práve sociálna empatia je žene vrodená vďaka tomu, že dáva život. Ako pracovníčka má schopnosť spájať intelekt so sociálnym cítením a viac vidieť veci srdcom. Žena má väčšiu trpezlivosť i väčšiu schopnosť odpúšťať, je otvorenejšia ako muž. Má výborné organizačné a manažérske vlastnosti, ale aj schopnosť nájsť prvotnú príčinu problému. Ženy v politike túžia oveľa viac po pravde a spravodlivosti, dožadujú sa rovnosti šancí. Viac presadzujú podporu mladých rodín, podporu dobrovoľníctva, opateru o starších či zdravotne postihnutých, záleží im na kvalite vzdelania a výchovy, na sociálnom zabezpečení, ale aj na bezpečnom prostredí, v ktorom žijú a vychovávajú svoje deti. Aj vy si myslíte, že žena nie je pre nás všetkým dôstojným súperom či partnerom?

Kvetoslava Štrbová

Diskutujte:

Archiv: Noch keines.
 
    Noch keine Beiträge vorhanden.