Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

CHCETE DISKUTOVAŤ?

Ak chcete diskutovať, najskôr sa musíte prihlásiť.
Ak ešte nemáte založené konto, zaregistrujte sa.

Registráciou potvrdzujete súhlas s Kódexom diskutujúceho.

Ako som hlasoval o dialýze

Milan Grell

V prázdninovom vydaní Pezinčana som sa dozvedel, že som jeden z dvoch poslancov, ktorí  „projekt nepodporili”. Spolu s kolegyňou Božkou Mizerovou sme sa však iba hlasovania zdržali. Išlo o dlhodobý prenájom  priestorov pre súkromnú spoločnosť, ktorá mala zámer zriadiť si v budove na ulici M. R. Štefánika 10, patriacej mestu, dialyzačné stredisko a nefrologickú ambulanciu. Prvé, čo ma zarazilo bolo, že pod článkom s takýmto hodnotiacim úsudkom voči mestským poslancom je podpísaný ako autor nejaký MsÚ. Teda skratka, ktorá sa bežne používa pre označenie  Mestského úradu, na čele ktorého stojí prednosta. Nemyslím si, že Mestský úrad (MsÚ) by sa mal vyjadrovať k tomu, ako hlasujú jednotliví volení poslanci.

Poviem úprimne, vítam, že takéto špecializované zdravotnícke zariadenie bude v Pezinku. Na druhej strane si myslím, že takéto zariadenie do tejto konkrétnej administratívnej budovy na Štefánikovej ulici nepatrí a mohli sme pre „projekt“ poskytnúť lepšie priestory. Napríklad v budove polikliniky, ktorá je tak isto mestským majetkom, a ktorá je vo svojej podstate projektovaná  a vybavená ako zdravotnícka budova. Musíme si uvedomiť, že do dialyzačného strediska nechodia jednotliví pacienti samostatne po vlastných, ako do úradu. Sú tam privážaní buď sanitnými vozidlami, alebo rodinnými príslušníkmi. Dialýza trvá niekoľko hodín a prevádzky týchto zariadení sa neobmedzujú len na bežný pracovný čas a pracovné dni. To znamená, že k takémuto dialyzačnému stredisku je potrebné pomerne veľké obslužné parkovisko, aby sa tam vozidlá, neraz čakajúce na svojho pacienta aj niekoľko hodín, pomestili. Parkovanie, vzhľadom na zníženú mobilitu pacientov nemôže byť vzdialené od budovy. Stredisko budú navštevovať aj pacienti z okolia nášho mesta, takže aj prístup sanitiek z hlavných komunikácií by mal čo najmenej zaťažovať cesty a okolie dialyzačného strediska, ale aj samotných pacientov.

A teraz si porovnajme obe budovy. Administratívnu budovu, kde sídli teraz Okresný úrad a budovu Mestskej polikliniky. U mňa jasne na body vyhráva budova polikliniky! Som presvedčený, že veci máme robiť dobre a s dlhodobým pozitívnym efektom tak, aby jeden dobrý efekt, ako je zriadenie dialyzačného centra, nebol zmazaný viacerými negatívnymi, nezamýšľanými. Niektoré z týchto argumentov proti umiestneniu do budovy na Štefánikovej uviedol v písomnom stanovisku (pre neúčasť) poslanec a lekár MUDr. Richard Demovič. Pezinčania ho poznajú ako výborného lekára, ale pôsobil aj vo významnej funkcii šéfa úradu dohľadu nad zdravotníctvom celého Slovenka. Nemyslím si, že sa problematike takýchto „projektov” nerozumie. Aj preto som projekt v takejto podobe, teda umiestnenie dialyzačného centra v administratívnej budove uprostred mesta, „nepodporil”.

 

14.9.2015 o 12:02

Diskutujte:

Archiv: Noch keines.
 
    Noch keine Beiträge vorhanden.