Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

CHCETE DISKUTOVAŤ?

Ak chcete diskutovať, najskôr sa musíte prihlásiť.
Ak ešte nemáte založené konto, zaregistrujte sa.

Registráciou potvrdzujete súhlas s Kódexom diskutujúceho.

Bavme sa o riešení

Dňa 8. júla som sa spolu s ďalšími občanmi a podnikateľmi Pezinka zúčastnil rokovania s riaditeľom Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) ohľadom kanalizácie na Ulici za dráhou. Na rokovaní bol prítomný aj pán primátor, ktorý rokovanie zorganizoval. Po prečítaní článku pána primátora, ktorý uverejnil vo svojich novinách Pezinčan pod názvom „Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať!” mi nedalo, aby som nereagoval.

Pán primátor na jednom z rokovaní ohľadom kanalizácie na Ulici za dráhou tvrdil, citujem „Pozor. Mesto s tým nič nemá. Ani zo zákona. Nemám žiadny papier alebo zákon, ktorý by jednoznačne hovoril, že za to zodpovedá samospráva. Nič také neexistuje a dokiaľ to nebudem mať na stole, tak sa nebudem o tom baviť, lebo mám dostatočné množstvo právnikov a odborníkov, ktorí tvrdia, že nie. Tak sa o tom nebavme.” Na to sa jeden zo zúčastnených primátora opýtal: „To občania Za dráhou nepatria k Pezinku?” Odpoveď primátora: „Akú máte oporu v zákone? Však mi neriešime len občanov Pezinka, my riešime súkromné firmy. Nie občanov Pezinka.”

Zo strany primátora Pezinka som si zvykol, že podnikateľov pokladá za, takpovediac, nepriateľov. Keď som začínal podnikať a rozhodoval som sa, kde založím svoju firmu, rokoval som so starostom neďalekej obce, ktorý mi ponúkol na predaj pozemok, aby som tam založil firmu a zamestnával ľudí... Bol ochotný investovať aj do infraštruktúry (nová cesta a pod.) Firmu som však založil v Pezinku, pretože som Pezinčan a lokálpatriot.

S dnešným skúsenosťami s vedením mesta Pezinok som usúdil, že som možno neurobil správne rozhodnutie. Určite by sa mi ľahšie podnikalo niekde inde, ako v Pezinku.

Na Pezinku mi však záleží. Netreba hádzať flintu do žita. A Pezinčania raz pochopia, ako sa má starať o svojich občanov dobrý primátor...

Ale obráťme list.

Teší ma, že po uverejnení článku pána Bartoňa v Srdci Pezinka o stave kanalizácie na Ulici za dráhou, sa konečne ľady pohli a vedenie mesta sa začalo týmto problémom zaoberať. Dôkazom toho je aj spomínané rokovanie s riaditeľom BVS. Po tomto rokovaní BVS navrhlo alternatívne riešenie: novú kanalizáciu dlhú cca 250 m s napojením na Moyzesovu ulicu. BVS argumentuje aj tým, že aktuálna kanalizácia nie je vyhovujúca, pretože sa v nej nachádzajú zvyšky mazutu a náklady vynaložené na jej opravu (cca 2 km) a opravu priľahlej ČOV by boli neekonomické.

Kompetentní by mohli využiť financie z environmentálnych fondov na vyriešenie ekologického problému kanalizácie v prospech občanov, podnikateľov a ochrany ŽP. Pezinčania za to stoja...

Milan Vencel

Diskutujte:

Archiv: Noch keines.
 
    Noch keine Beiträge vorhanden.