Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Čo sa stane o tri mesiace?!

 V lokalite Tehelná je už niekoľko rokov, presnejšie od roku 2009, kanalizácia na ul. Za dráhou v havarijnom stave. Kanalizácia bola vybudovaná pred viac ako 30 rokmi, avšak dnes je v katastrofálnom stave a podľa vyjadrenia okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, hrozí ekologická katastrofa. Pýtame sa, prečo muselo dôjsť až k takémuto stavu kanalizácie, prečo nemá vlastníka a čo pre to urobil mestský úrad (MÚ) a sám primátor mesta Pezinok? Žiaľ, konštatujeme, že len sľuby. Už je po voľbách, tak načo riešiť kanalizáciu?! Až na podnet obyvateľov bytoviek a skupiny podnikateľov v tejto lokalite zvolal dňa 9. marca 2015 pán primátor stretnutie na MÚ. Na stretnutí sa opäť iba sľubovalo, ako je to u primátora bežné. Pýtali sme sa, ako je možné, že kanalizácia nemá vlastníka a nikto nechce  prevziať na seba vlastnícky záväzok, či už je to mesto Pezinok, alebo Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS)? Podľa zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách sa má o odvádzanie postarať mesto v súčinnosti s tými, ktorí sú producentami odpadových vôd. Na uvedenom stretnutí s primátorom sme odovzdali list so žiadosťou o vyriešenie kanalizácie. Bolo nám prisľúbené, že v druhej polovici apríla z iniciatívy primátora prebehne druhé stretnutie, avšak doteraz sa neuskutočnilo. Pýtame sa, dokedy budú občania mesta a podnikatelia v tejto lokalite doplácať na ignorovanie riešenia kanalizácie kompetentnými orgánmi? Nechceme byť ľahostajní k životnému prostrediu v lokalite Tehelná tak, ako sú ľahostajní predstavitelia MÚ v Pezinku.

Miroslav Bartoň, Spoločenstvo vlastníkov bytov

 

V Pezinku 20. mája 2015

Rozhodnutie

Prečítajte si Rozhodnutie okresného úradu Bratislava o zastavení vypúšťania odpadových vôd do nefunkčnej verejnej kanalizácie.

List BVS

Prečítajte si list Bratislavske vodárnej spoločnosti - o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd.

Verejná vyhláška

Prečítajte si Verejnú vyhlášku o rozhodnutí obvodného úradu životného prostredia v Pezinku.