Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Operatívka u pána primátora

Na samom začiatku bol nápad, aby na tohtoročnom vinobraní v dňoch 19. – 21. septembra 2014 nechýbalo aj naše občianske združenie. Prenajme si stánok, predstaví svoje poslanie a zároveň prispeje do mestskej kasy. Nie je na tom nič zlé ani nepochopiteľné. Veď Srdce Pezinka je v našom meste stále viac vidno, participuje aj na akciách spolu s radnicou, naposledy na Dni detí.

A tak som si v piatok 16. mája 2014 prevzala v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ tlačivo pod názvom: „Žiadosť o povolenie – užívania dočasného trhového miesta počas VINOBRANIA PEZINOK dňoch 19. 9. – 21. 9. 2014“. Po jej úplnom vyplnení som počas riadnych klientskych/stránkových hodín vyšla na tretie poschodie za kompetentnou pracovníčkou, či mi môže pomôcť presnejšie identifikovať vybranú lokalitu nášho nádejného stánku. Zároveň som jej objasnila náš zámer uvedený v tlačive na využite stánku. Jej reakcia ma mierne zaskočila, ale nevyviedla z miery. Nami vybranú lokalitu zavrhla, že tam stánok určite nedostaneme, a ak vôbec, tak musí byť schválený na operatívnej porade pána primátora.

Čerešnička na torte ma však ešte len čakala: pracovníčka mi bude môcť podať bližšie informácie ohľadne stánku – v auguste! Teda po troch mesiacoch od podania žiadosti na prenájom, za ktorý chceme riadne zaplatiť! Ťažko mi uveriť, že by sa takéto štrapácie zrodili na oddelení prvého kontaktu.

Pracovníčka si určite všimla moje začudovanie v tvári. Poprosila som ju, že by som bola veľmi rada, keby mi zavolala skôr, ak bude vedieť čokoľvek bližšie – na žiadosti v predtlačenej kolónke je uvedené moje telefónne číslo – aj keď viem, že to jej povinnosť nie je. Vzápätí som sa sama seba spýtala, načo je potom na tlačive kolónka na telefónne číslo?!

Žiadosť som následne zaniesla na prízemie do podateľne na zaevidovanie a... dodnes žiadna reakcia. Ani telefonická, a po uplynutí 30 dní dokonca ani písomná, ako by sa na akýkoľvek slušný úrad patrilo. Neobstojí obhajoba, že uvedená pracovníčka má na starosti aj iné aktivity a akcie mesta.

Hľadám logiku v takomto postupe mesta a možno mesto hľadá spôsob, ako žiadosti nevyhovieť, zdržiavať.

Držíme si palce, aby sme na tohtoročnom vinobraní boli.

Jarmila Volnerová

Dňa 26. augusta sme dostali od pána primátora list, v ktorom nám oznámil, že nám kolégium primátora nepovolil stánok na Vinobraní. Pozrieť si ho môžete tu.