Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Pezinčan bez komentára

Keďže Pezinčan v májovom internetovom vydaní neuverejnil reakciu Milana Grella na článok Olivera Solgu, ktorý bol v aprílovom internetovom vydaní Pezinčana uverejnený, prinášame vám oba články na jednom mieste. Oba články v Pezinčanovi sú podľa pána primátora inzercie, z neznámych dôvodov bola v internetovom vydaní Pezinčana uverejnená len inzercia pána primátora napriek tomu, že inzerciu Pezinčan v internetovom vydaní nepublikuje.

Dnes, 6. júna 2014, redakcia Pezinčana zverejnila článok Milana Grella aj vo fulltextovej verzii Pezinčana.
Ďakujeme redakcii Pezinčana za ústretovosť...

Vážený pán primátor Solga,

dovoľte, aby som sa poďakoval za priestor, ktorý ste venovali mojej osobe v minulom čísle Pezinčana v súvislosti s platom primátora, ku ktorému som sa ako občan, obyvateľ tohto mesta a jeho poslanec cítil potrebu vyjadriť.

Rešpektujem a uznávam, že práca primátora je náročná a vyžaduje si plné nasadenie, avšak je to služba verejnosti, služba obyvateľom mesta za ich peniaze. Preto mne a nám ostatným patrí právo pýtať sa otázky napr. "prečo je plat vyšší ako v iných väčších mestách". Právo vyjadrovať sa k témam, ktoré Vám ako primátorovi môžu byť nepríjemné. Všetci máme právo navrhovať riešenia, zlepšenia nie pre osobný prospech, ale pre prospech nášho mesta Pezinok, bez toho, aby ste bral niekoho na pranier s odôvodnením, že máte na to "sväté právo".

Verte mi, pán primátor,také právo ani moc voči obyvateľom nášho mesta nemáte. V tejto súvislosti si je možno dobré pripomenúť, že primátor je tu pre nás obyvateľov a nie naopak.

Musím konštatovať, že Vaša prehnaná reakcia, ktorá hraničí prinajmenšom s osočovaním môjho dobrého mena, dokonca aj za cenu porušenia rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, ma stále vedie k myšlienke ponúknuť našim Pezinčanom možnosť vybrať si inú cestu plnenia verejnej služby.

Cestu, kde sa nebudeme rozdeľovať na dobrých a zlých, cestu, na ktorú sa budeme môcť vydať bez strachu, povedať svoje videnie veci, problémov a najmä ich riešení, skrátka spoločnú cestu pre Pezinok.

Verím, že nielen ja, ale aj ostatní Pezinčania oceňujú, že za posledných dvanásť rokov, čo pôsobíte vo funkcii primátora, sa podarilo toho nemálo. Poďakovanie v neposlednom a možno v prvom rade patrí všetkým zamestnancom mestského úradu a ostatným zamestnancom mesta, ktorí svedomite pracujú v prospech nás všetkých.

Ako obyvateľ Pezinka mám však právo, a ako jeho poslanec dokonca povinnosť poukazovať aj na veci, ktoré musíme zlepšiť a hľadať spoločné riešenia toho, čo nás všetkých trápi.

Na záver si dovolím vyjadriť radosť nad tým, že v našom ešte sa aktivizuje občianska spoločnosť. Snahou viacerých občianskych združení je "zdola" zlepšiť najmä kultúrny a spoločenský život v meste. Kladiem si však zároveň otázku, či táto snaha občanov zmeniť veci k lepšiemu nie je znakom toho, že zlepšenie kvality života v meste neprišlo "zhora" od najvyšších predstaviteľov v takej miere, ako by sme si všetci Pezinčania želali a za naše peniaze aj zaslúžili.

S úctou Milan Grell

Nový čas klamal!

Bulvárny denník Nový čas uverejnil 17. apríla článok o plate primátora Olivera Solgu. Dopustil sa v ňom klamstva, keď uviedol: „Na účet mu (primátorovi Pezinka – pozn.) každý mesiac za primátorovanie pribudne 4049 eur“. Nie je to pravda, pretože táto suma je hrubou mzdou, v skutočnosti na účet primátora príde presne 2807 eur. Primátor preto požiadal redakciu Nového času o uverejnenie opravy podľa ustanovenia § 7 tlačového zákona.

Podľa názoru primátora Olivera Solgu išlo o načasovanú a koordinovanú kampaň proti jeho osobe, pretože už ráno sa pred mestským úradom v Pezinku objavil automobil s pútačom, ktorý upozorňoval na jeho plat. Zaujímavé je tiež, že avízo na článok bolo na facebooku už deň predtým ako článok vyšiel. Akoby ktosi mimo redakcie Nového času mal vopred presné informácie či inštrukcie, ako primátora Solgu diskreditovať.

Účasť redaktorky na zasadnutí iste nebola náhodná, tak ako zrejme nebolo náhodné ani účelové vyjadrenie poslanca Milana Grella, ktorý sa ako jediný na túto tému kriticky vyjadril v zastupiteľstve i v Novom čase.

Primátor Oliver Solga je presvedčený, že poslanec Grell takouto nekorektnou antikampaňou začína vlastnú kampaň na post primátora.

Pripomíname, že plat primátora je v súlade so zákonom a odsúhlasili ho poslanci už na začiatku volebného obdobia. Mestské zastupiteľstvo podľa zákona prerokúva plat primátora raz do roka. Za identický návrh o plate primátora (2,89 násobok mzdy v národnom hospodárstve plus navýšenie o 70%) hlasoval poslanec Grell vlani „Za“, teda presne naopak ako tento rok! Na skutočný dôvod sa treba spýtať jeho samého, my sa môžeme len domnievať, či to náhodou nesúvisí s jeho ambíciami stať sa primátorom.

Ak má byť toto začiatok predvolebnej kampane, zostáva len veriť, že občania si dobre uvedomia, kto je kto a čie záujmy v skutočnosti presadzuje.