Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Vedel absolútne o všetkom

V júlovom Pezinčanovi sme sa od pána primátora Solgu dozvedeli, že pán poslanec Grell ako predseda dozornej rady PBS vedel, a teraz citujeme z Pezinčana, "absolútne o všetkom a nikdy nič nenamietal..."

Keďže už začíname pochybovať o pamäti nášho terajšieho primátora (pamäť mu evidentne zlyhala aj v kauze "pikoška"), pozrime sa na dôkazy.

Pán poslanec Grell na Mestskom zastupiteľstve konanom dňa 19.6.2014 zastupiteľstvu oznámil (citujeme z nižšie uvedeného videozáznamu):
"V prvom rade by som chcel informovať, že 6.6. (2014) som požiadal pána Andela, likvidátora spoločnosti, o doloženie dokladov o aktuálne stanovy, vysvetlenie, prečo MsZ, ktoré schválilo vstup PBS do likvidácie k 1.1. bolo v obchodnom registri zapísané až 12.4., žiadal som mimoriadnu účtovnú uzávierku ku dňu vstupu do likvidácie, ďalej som žiadal úplnú riadnu účtovnú uzávierku za rok 2013 vrátane výroku audítora, vysvetlenie a dokumentáciu, ktorá sa týka pokuty zúčtovanej v roku 2013 vo výške 29910 €. Poslal som to pánovi Andelovi 6.6 mailom, následne som to dal cez podateľňu, včera (18.6.2014), keď sme mali o 17.00 dozornú radu, som dostal tieto materiály a vlastne nemal som kedy si ich ani naštudovať, takže toto považujem za veľmi zlý krok pána Andela."

To sa rozhodne nedá charakterizovať ako "vedel absolútne o všetkom a nikdy nič nenamietal".
Prečo potom pán primátor na MsZ nebol ochotný odpovedať na otázky poslankyne p. Štrbovej s tým, že to nemá pripravené a odpovie písomne (dodnes - 27.7.2014 - tak neurobil - iba oznámil, že už odpovedal). Všetky relevantné doklady mal na predsedníckom stole pán Andel. Takže podľa tejto logiky aj pán primátor, prípadne pán Andel vedel "absolútne o všetkom" a mal ihneď odpovedať na otázky pani poslankyne a iných poslancov.

Pridané dňa 27. júla 2014