Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Ochrana viniča a ovocných stromov

Milí čitatelia, záhradkári, vinohradníci, chatári a ostatní milovníci prírody, prihováram sa vám v našej novej rubrike, ktorej hlavným cieľom je pomôcť vám lepšie sa orientovať v oblasti ochrany a výživy rastlín, výberu pestovaných druhov a odrôd ovocia a zeleniny, ako aj okrasných rastlín a kvetín.

Úprimne by sme si priali, aby vám naše praktické rady pomohli pri pestovaní zdravého ovocia a zeleniny v súlade s ekologickými a hygienickými zásadami.

V jednotlivých príspevkoch sa pokúsime upriamiť vašu pozornosť na očakávané výskyty chorôb a škodcov. V súčasnom období je v našom regióne hlavnou témou ochrana viniča a ovocných stromov. Prinášame vám preto niekoľko základných rád na túto tému.

21. - 25. týždeň

Vinič

Vykonajte prvý preventívny postrek proti peronospóre a múčnatke viniča, druhý postrek ihneď po odkvitnutí viniča. V prípade potreby striekajte vinič aj proti prvej generácii obaľovačov podľa signalizácie.

Z novších prípravkov možno použiť: DYNALI – proti múčnatke viniča a PROFILER WG – proti peronospóre viniča.

Ovocné dreviny

Je potrebné pokračovať v ošetrovaní jabloní a hrušiek proti chrastovitosti a múčnatke jabloňovej, voškám a obaľovačovi jablčnému. Postrek proti voškám a obaľovačom treba vykonať čo najskôr po ich zistení.

Jadroviny proti prvej generácii obaľovača jablčného striekajte podľa signalizácie a typu prípravku, ktorý chcete použiť. Popri známych prípravkoch, napr. DECIS EW50, KARATE ZEON 5 SC, možno použiť aj BULLDOCK 25 EC alebo MOSPILAN 20 SP.

V JÚNI NEZABUNITE!

• Odstrániť odkvitnuté kvety orgovánom, rododendronom a ružiam. Zrežte aj odkvitnuté kvety stračej nôžky. Vykvitne potom o nejaký čas znova.
• Prihnojiť trvalky, ruže a kvitnúce kry hnojivom s vyšším obsahom fosforu a draslíka.
• Vysiať na pripravené záhony dvojročné rastliny – sirôtky, nezábudky, sedmokrásky, cheiranty a ďalšie. Kvitnúť budú až nasledujúcu jar.
• Zaštipnúť mladé výhony borovíc – vďaka tomu získajú pekný kompaktný tvar.
• Vysádzať ruže, trvalky a dreviny s koreňovým balom.
• Trvalky, ktoré kvitli skoro na jar, môžete počas daždivých júnových dní presádzať a rozmnožovať delením starších trsov.
• Zastrihnúť po odkvitnutí skalničky – nebudú sa príliš rozrastať a zostanú pekne kompaktné. Ich okolie treba vysypať kamennou drvinou.
• Pravidelne kosiť a prihnojovať trávnik.
• Vysádzať vodné a močiarne rastliny a lekná. Tie druhy, ktoré sa v jazierku už priveľmi rozrástli, treba zredukovať.
• Za suchého počasia zalievať vresy a vresovce, najmä novovysadené.
• Ešte stále môžete vysádzať letničky do nádob aj na záhony. Asi dva týždne po výsadbe ich môžete prvýkrát prihnojiť.
• Zalievanie, prihnojovanie a odstraňovanie odkvitnutých kvetov, suchých a poškodených listov je dôležité ako v záhrade, tak aj pri starostlivosti o kvitnúce balkónové rastliny.