Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:
Sie befinden sich hier:

Tri otázky primátorovi

Pán primátor Pezinka vo svojom článku Bez komentára, ktorý bol uverejnený v májovom čísle Pezinčana, tvrdí, citujeme: „O demokracii a profesionalite Srdca Pezinka svedčí to, že žiadosť o opravu, o ktorú požiadal M. Andel, pretože požadoval za potrebné reagovať na obvinenia z aprílového čísla, ktoré sa dotkli jeho cti, redakcia odmietla uverejniť!”

Mohli by ste, pán primátor, zverejniť oba dokumenty? T. j. žiadosť M. Andela adresovanú redakcii Srdca Pezinka a odmietavé stanovisko redakcie Srdca Pezinka, že opravu M. Andelovi odmietla uverejniť?

V tom istom článku pán primátor obviňuje Milana Grella z cenzúry. Citujeme z článku O. Solgu: „Pýtam sa však, prečo sa M. Grell bojí a nedovolí uverejniť fakty, ktoré M. Andel uviedol a svedčia o tom, že M. Grell čitateľov zavádza? Prečo Grellovi v tomto prípade neprekáža cenzúra?”

Žiadosť o ospravedlnenie M. Andela, ktorá bola adresovaná M. Grellovi (a nie redakcii Srdca Pezinka, ako tvrdí primátor, a už vôbec to nebola žiadosť o opravu), bola uverejnená na webe srdcepezinka.sk dňa 2. mája 2015 a v novinách Srdce Pezinka dňa 22. mája 2015 (strana 12). Aj so všetkými „faktami” M. Andela.

Mohli by ste nám, pán primátor, vysvetliť, na základe čoho tvrdíte, že M. Grell nedovolil uverejniť fakty, keď kompletná kópia listu M. Andela bola uverejnená v májových novinách Srdce Pezinka na strane 12?

V tom istom článku pán primátor tvrdí, že sme zneužili meno p. M. Bartoňa. Citujeme: „Keďže s autorom článku (pozn. redakcie: p. M. Bartoňom) sa roky poznáme, prekvapene som sa ho spýtal, ako to myslel. Povedal mi do telefónu, že on článok v tejto podobe nenapísal, dal k nemu len podklady a meno.”

Na našom webe srdcepezinka.sk sme zverejnili rukou písaný list p. M. Bartoňa, ktorý dokazuje, že pán primátor v článku klamal. Článok v Srdci Pezinka p. M. Bartoň pred uverejnením autorizoval a v redakcii máme aj jeho písomné vyjadrenie, že p. Solgovi nepovedal, že k článku dal len podklady a meno. Citujeme p. M. Bartoňa z jeho mailu: „Ja som tvrdil, že myšlienky na napísanie článku sú odo mňa a prakticky článok v akej podobe vyšiel, nie je iný, ako som ho napísal.”

Nebolo by na mieste, pán primátor, aby ste sa pánovi M. Bartoňovi za vaše klamstvá verejne ospravedlnili?