Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Výkaly na Cajle!

Vo štvrtok 8. apríla 2015, si jeden z pracovníkov Pinelovej nemocnice všimol nezvyčajný ruch za mužským oddelením. V ten deň bol naplánovaný vývoz nemocničných septikov, keďže Pinelova nemocnica nie je napojená na kanalizáciu.   Po vyčerpaní septikov však obsluha vozidla plno naplnený obsah vypustila za už spomínaným mužským oddelením. Pohotový pracovník si túto činnosť zaznamenal na záznam vo svojom mobile a ihneď túto skutočnosť oznámil vedeniu nemocnice. Dozvedel sa, že jeho sťažnosťou sa budú zaoberať a odpoveď mu pošlú v zákonom stanovenom termíne.

Hneď na druhý deň, v piatok, však na svoje prekvapenie našiel na mieste „vývozu" septikov pokus o pozakrývanie pozostatkov tejto spúšte.
Uvedené fotografie dokumentujú stav zo dňa 9. apríla 2015.
Veľmi nás bude zaujímať odpoveď  vedenia nemocnice na sťažnosť pracovníka, ktorý túto činnosť zdokumentoval.

To už v Pezinku skutočne neexistujú žiadne pravidlá? Ani zdravého rozumu? Veď vypustenie obsahu septiku hneď vedľa nemocničných izieb sa ani nedá nazvať zverstvom. Veď zvieratá nevykonávajú svoju nevyhnutnú potrebu v blízkosti svojho obydlia!

Nestávame sa aj vlastným pričinením mestom odpadu?

To už mohlo vedenie nemocnice rovno rozhodnúť o odstránení septikov. Ušetrili by...

Krátky záznam vypúšťania