Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Potrebujeme peniaze

Pán primátor na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva pri obhajobe predaja mestského majetku vyhlásil: „Potrebujeme peniaze a hovorili sme na pracovnom stretnutí o alternatíve, že tieto peniaze môžeme účelovo použiť na rekonštrukciu Základnej školy Jána Kupeckého...

Peniaze sa však dajú v rozpočte mesta Pezinok nájsť aj iným spôsobom ako predajom mestského majetku. Napríklad úsporou na mzdách a odmenách. V novembri 2014 primátor Pezinka schválil odmeny dvom viceprimátorom (za obdobie roku 2014) v celkovej výške 16 000 eur (každý viceprimátor bol odmenený sumou 8 000 eur).

Šetriť sa dá aj na mzde primátora. Súčasná mzda primátora je 2 381,36 eur + 70 % zvýšenie, schválená MsZ (t. j. ďalších 1 666,95 eur), čo je spolu 4 049 eur v hrubom.  Celkovo aj s odvodmi tak mesto mesačne vynakladá na mzdu primátora 5 474 eur (čistá mzda pri­mátora by v tomto príklade bola 2 884 eur). Čísla sú len orientačné, vychádzali sme z priemerných údajov, bez príplatkov.

Ak by primátor prijal iba základnú mzdu, bez zvýšenia, potom by jeho základná mzda bola 2 382 eur v hrubom. Celkovo aj s odvodmi by v tomto prípade mesto vynakladalo 3 223 eur (čistá mzda primátora by bola v tomto prípade 1 733 eur).

Mesačná úspora mesta by bola cca 2 251 eur (t. j. 5 474 – 3 223), čo je  27 012 eur ročne. Za štyri roky funkčného obdobia primátora by mesto ušetrilo cca 108 048 eur (v starej mene cca 3,25 milióna Sk).

Pripomíname čitateľom, že kandidát na primátora Milan Grell pred voľbami prehlásil, že si nebude nárokovať k mzde primátora zvýšenie o 70 %, ale iba základnú mzdu.

Mestu by tým Milan Grell ušetril za štyri roky vo funkcii primátora uvedenú sumu cca 108 048 eur.

V Pezinku 24. mája 2015

Porovnanie platov primátorov krajských miest s Pezinkom. Zdroj: spravy.pravda.sk/komunalne-volby-2014/clanok/335736-platy-sefov-radnic-zavisia-od-poslancov/
Porovnanie miezd, ak by sa Milan Grell stal primátorom