Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Téma splyňovacej elektrárne, ktorú na okraji Pezinka plánovala postaviť spoločnosť Brilant SK, je, zdá sa, definitívne uzavretá. Pezinčania aj mestské zastupiteľstvo dali projektu, ktorý podľa nich ešte viac zaťaží ťažko skúšané životné prostredie v meste, jednoznačne červenú.

O splyňovacej elekrárni sa v Pezinku a jeho okolí hovorí už týždne. Investor Brilant BK mal v pláne vybudovať ju v blízkosti Panholeckej cesty alebo v priemyselnom areáli Glejovka. Hlavným poslaním je výroba elektriny – splyňovaním prevažne komunálneho odpadu a drevenej štiepky. Ročne sa malo spracovať a triediť asi 17 300 ton odpadu. Okrem toho sa mal v „splyňovačke“ vyrábať syntézny plyn, nafta, ktorá by bola určená na predaj. Toľko teda jedna strana mince.

Tou druhou, oveľa podstatnejšou, je hlas ľudu, ktorý žije v meste, kde by elektráreň mala stáť. Verejnosť sa mohla s projektom i argumentmi investora dôkladne oboznámiť na verejnej prezentácii koncom januára. Následne mala možnosť adresovať písomné stanoviská k téme ministerstvu životného prostredia do 7. februára.

Pezinčania, ako aj obyvatelia okolitých obcí, vyjadrili k projektu splyňovacej elektrárne jasný postoj: NIE! Na poslednom zasadnutí MsZ sa k nim pridali poslanci a vedenie mesta a v spoločnom vyhlásení dôrazne odmietajú výstavbu elektrárne na území mesta. Stanovisko doručia na predmetné ministerstvo a všetkým orgánom, ktoré majú výstavbu elektrárne posudzovať.

Argumenty odporcov elektrárne sú neodškriepiteľné: ešte väčšie zaťaženie už beztak neúmerne ohrozovaného životného prostredia, ktoré spôsobujú skládka v Starej jame, hrozba vybudovania skládky v Novej jame či vysoký výskyt radónu. Toto všetko má negatívny vplyv na život ľudí a môže zaťažiť aj cestné komunikácie. „Pripájame sa k obyvateľom a starostom okolitých obcí, ktorí tento projekt rovnako odmietli,” zdôraznili poslanci MsZ.

Anketa

Igor Hianik

„Rozhodne NIE a uvediem prečo. Prvý a zároveň najdôležitejší dôvod je, že mesto Pezinok a jeho obyvatelia sú traumatizovaní rôznymi aférami aj s nebezpečným odpadom. Spoločnosť takéto rozhodnutie jednoznačne odmieta. Z pohľadu urbanistu by som však mohol pokračovať: mesto nemá adekvátne vybudovanú dopravnú infraštruktúru, aby zvládla následne zaťaženie nákladnou dopravou, myslím tým dovoz odpadu a podobne. Mesto nedisponuje meteorologickou stanicou, ktorá by pravidelne merala prúdenie vetra vo všetkých ročných obdobiach, a teda nevieme posúdiť, či by popolček nepadal v určité obdobia aj na mesto či južné svahy Malých Karpát a vinice. V tomto prípade nejde o malý zdroj znečistenia. Opodstatnených dôvodov, prečo vysloviť rázne NIE, však padlo na verejnom prerokovaní v stredu 28. januára oveľa-oveľa viac.“

Zlatica Herdová

“Vyjadrujem svoje zásadne NIE vo veci výstavby spaľovne v našom meste. Dôvodom je nepriaznivá ekologická situácia v meste, ale i okolitých dedinách, ktoré ovplyvňuje skládka odpadov, nachádzajúca sa na okraji nášho mesta, ale i navážky odpadov do Rudných baní. Dôsledky sa prejavujú tak v ovzduší, ako i v podzemných vodách. Dôkazom je nielen zvýšený výskyt alergologických ochorení, ale i neliečiteľných chorôb.”

Jozef Mikláš

„Osobne som sa zúčastnil prezentácie „Splyňovačku“ nechceme! spoločnosti Brilant SK, ktorá do Pezinka prišla informovať občanov o svojom zámere vybudovať v našom meste splyňovaciu elektráreň, ktorá by fungovala na princípe spracovania odpadu a drevnej štiepky. Enviromentálne zaťaženie Pezinka je veľmi vysoké, no chcel som dať aspoň teoretickú šancu tejto investícii, ktorá by do nášho regiónu priniesla aj viaceré plusy. Argumenty investora ma však absolútne nepresvedčili, a preto hovorím jednoznačné NIE.“

Roman Šmahovský

„Informácia o projekte splyňovania komunálneho odpadu na území Pezinka ma nepríjemne zaskočila. Pezinčania už v minulosti jasne vyjadrili svoj názor na ukladanie či spracovanie odpadov na území mesta. V tejto súvislosti si i ja želám, aby Pezinok i jeho okolie boli známe najmä krásnymi malebnými vinohradmi a kvalitným vínom, a nie skládkami či spaľovňami. Jednoznačné NIE ďalšej enviromentálnej záťaži už i tak dosť narušeného životného prostredia."

Elena Žárska

„Zúčastnila som sa stretnutia občanov s predstaviteľmi firmy, ktorá chce splyňovaciu elektráreň v Pezinku postaviť. Išla som tam s tým, že už vopred som proti. Priebeh ma utvrdil v tom, že niečo také mesto nemôže dovoliť, aby tu bolo postavené. Máme tu už dosť zaťažené životné prostredie, výskyt rakovinových ochorení osemnásobne prevyšuje priemer, je tu Stará jama, na území mesta pôsobia firmy, ktoré spracovávajú nebezpečný odpad. Preto moje rozhodné NIE!”

Milan Grell

„Výstavbu splyňovacej elektrárne dôrazne odmietam. Mám pre to množstvo dôvodov. Ten hlavný a prozaický spočíva v tom, že aj ja chcem žiť a pracovať v meste, ktoré bude zdravé a čo najmenej znečistené. Som si vedomý, že odpad je citlivá téma, že ho treba riešiť, spracúvať, ale nie ďalšou ekologicky zaťažujúcou stavbou na území nášho mesta. Navyše nevieme relevantne odmerať, či a ako zaťaží životné prostredie a ohrozí životy ľudí. Pre Pezinčanov je téma skládka a odpad už roky nočnou morou. Navrhujem preto sústrediť sa na doliečenie starých rán a vytvoriť jednotnú koncepciu v tejto problematike do budúcnosti."