Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Humoristický Pezinčan číslo 2

Pokračujeme v seriáli humoristických tvrdení pána primátora.

Pán primátor Pezinka vo svojom článku Bez komentára, ktorý bol uverejnený v májovom čísle Pezinčana tvrdí, že viceprimátor M. Andel požiadal redakciu Srdce Pezinka o opravu. A nielen to. Pán primátor tvrdí, že redakcia Srdce Pezinka odmietla opravu uverejniť! Ale ako mohla redakcia Srdce Pezinka uverejniť opravu, keď žiadnu žiadosť od pána Andela neobdržala!?

Tu je list M. Andela, ktorý odovzdal zamestnankyni papiernictva na Holubyho ulici, adresovaný p. Grellovi. Nie je to žiadosť o opravu na základe tlačového zákona, a už vôbec nie je adresovaná redakcii Srdce Pezinka. Milan Grell však nie je vydavateľ mesačníka Srdce Pezinka, vydavateľom je Občianske združenie Srdce Pezinka. Možno tvrdenie pána primátora Solgu o tom, že bola redakcii Srdca Pezinka doručená žiadosť o opravu, vychádza zo známeho porekadla "podľa seba súdim teba". Asi sa pán primátor pokladá za vydavateľa Pezinčana a predpokladá, že podobné praktiky panujú aj v mesačníku Srdce Pezinka.

Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že pán primátor vo svojom článku uviedol nepravdivé tvrdenie ak napísal, že viceprimátor M. Andel požiadal redakciu Srdce Pezinka o opravu. Ďalšie primátorovo klamstvo bolo, že redakcia Srdce Pezinka odmietla opravu uverejniť.

To má byť vtip, alebo lož, pán primátor?