Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Lajov stĺpik (11)

Na Hromnyce zadúva ulyce. Vylúščil sem to f krížofke a bola to skoro pravda. Nevyšlo to presne na den, ale také parádne snehové metelyce si pamatám len z mladosci. Keby lepší primrzlo, mohlo sa dat aj venku bruslyt. Takto žádny mladý Pezinčan neurobí dzíru do hokejového sveta. Ledaže by leksofci postavily ten štadión tak rýchlo, jako slúbily, a splnyly aj šecko ostatné, čo naslubovaly. Ale préndzime ot počasá g referendu, keré sem tu minule načal. Dopadlo to zhruba tak, jako sem aj pretpovedal. Fčúl uš sú šeci polytyci najmúdrejší a vyprávajú o tem, čo šecko sa malo urobit pret referendem. Jako zmenyt zákon, zrušit kvórum, zvačit kampan... Akurát zabúdajú dodat, gdo to mal urobit. Celé to naše zákonodarstvo je postavené podla teho českého: „Franto, drž ten komín, já jdu pro peníze!“ Alebo našeho: „Po nás potopa!“ Nová vláda dycky len friško polepí najvačé dzíry po tej predešlej a potom: „Hor sa rabovat!“ Ket sa náhodu nečo prevalý, negdo sa odvolá. V najpálčivejších prípadoch – negdo z vlády. Za necelého púl roka je šecko vyhladzené, mená a spojená zabudnuté. Preto nemáme dálnyce, železnyce len po Žilinu, špatné nemocnyce a... Mám pokračovat? Račik any né. Vyhlasujem celoštátne pátraný!!! Hledá sa HRDZINA! Né taký obyčajný, jako boly tý šeci dofčúlka. Hrdzina z velkým H! Né jako Štúr, kerý špekuloval najprf z Maďarma, ket mu nygdo nerozumel, prebehél g Rakušákom, a ket ho ošályly, začal poškulovat po Rusoch. Kamarádom by ponatahoval pásy čudnosci a to, čo sám užíval, nám uš nepoví any Adéla, any žena teho modranského horára. Nelúbi sa mi any taký hrdzina jako Jánošík, lebo to, čo negdo negdze ukradne, to mosí zase negdo druhý negdze indze svojú lopotu nahradzit. Z rovnakého dúvodu vypadáva aj Mečiar. Zme v lufce. Zbohem druhé Švajčársko! Ale nestrácajte hlavy. Možno taký skutečne egzistuje. Možno len špatne hledáme. Alebo hledáme dobre, len na nesprávnych místach. Je to žena? Je to muž? Alebo...? Je ho vúbec treba hledat? Čašké otásky f čaškej dobe.

Zúctu váš Strýco Lajo