Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Lajov stĺpik (15)

Toto leto to zebralo skutečne vážne. Ešče any kalendárovo nebolo (to sa stalo aš 21. júna) a slnko uš hrílo jak utrhnuté. F takémtok počasí je robit naozaj hrdinstvo. Zrovnaj fčúl sa ukáže, gdo je jako hŕŕ do roboty. Vačinú sú to len živnostnýci, majitelé malých firém, kerý mosá nahánat penýze, aby móhel tentok štát normálne fungovat. Minule sem si čítal o novém štáce Liberland, kerý vzny­kel na ostrove Dunaja negdze medzi Srpskem a Chorváckem. Nigdo to tam nescel. Založil ho nejaký Čech. Jasne, že né sám, dal dokopy partiju ludzí. F tej partiji je zatát najvícej právnykú, neverily by ste, čo také založený štátu obnáša. Fčúl je období, kedy píšu jako český žandári do šeckých štátu sveta, aby ich negdo uznal. Já sem ich uznal uš dávno, lenže já sem aj nejsem štát. Any len prezident. Any úbohý preceda vlády chudobného štátu, kerý urobí okolo znýžená DPH na tri potraviny taký vetr, kerý by tú dépeháčku móhel uchycit celú... Dočítal sem sa aj to, že sú na svece štáty, keré ju vúbec nemajú. No a fčúl ešče na skok spátek k temu Liberlandu – tam budú dane dobrovolné. Snem – parlament malý a bude žit za svoje. Jak lachké, jak jednoduché! Pre bežného človeka možno neprectavitelné, pre politika nemožné... Žádne dotácie, žádne protekcie, kamaračafty, korupcija. Zato ale neuveritelné možnosci, sloboda a volnost. Zdá sa, že ludé okolo dočasného prezidenta myslá na šecko. Aj na to, že né šeci ludé scú byt dobrý a spravedlivý. Pritém stačí tak málo. Dodržovat desatero. No, pome spátky do Pezinka! Sem rát, že čitatelské bútky veselo pribúdajú a knyšky v nych sa aj hýbu. Nykemu nemóžem zaručit, že ket bude čítat, bude múdrejší, ale móžem dúfat, že by nemal byt ešče sprostejší. Nakonec ešče k temu hórku. Bacha by si maly dávat hlavne alkoholici. Hlavne tý, čo f témto mesce hodne znamenajú a nescú si to pokazit. Ked budete pit, tak sa dobre skovajte, lebo slnko to šecko znásobuje a urýchluje. Pite ménej, čo je vám asi čaško vyregulovat... Tak icte domú až po tme, ket uš tak nepeče a aj ludzí je venku ménej.

Zúctu váš Strýco Lajo