Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Lajov stĺpik (25)

Minulý mesíc sem sa f stĺpku zmynoval o ludoch, kerý okrem svojej oficijálnej roboty venujú svúj volný čas nečemu, čo prináša úžitek, vedomosci alebo zábavu ostatným. Neskaj bych rát spomenul tých, čo im to umožnujú, prípadne im to ukazujú alebo ket scete, navádzajú ich na to. Neny vúbec jednoduché robit ve vačém kolektýve. Ešče tak dvaja, traja. To je nečo inšé. Ket sú ešče kamarádzi, rozumá si a móžu sa spolehnút jeden na druhého, to je radost. Ket je ludzí víc, je to hnet vačí problém. Každý z nás je individualita, robí veci ináč, jako druhý. Je to dáné výchovú v rodzine, či rodyčé maly alebo nemaly na neho (na nu) čas, ot teho, jako on sám scel alebo nescel a samozrejmá vec, hlavne ot teho kólko teho Pánbu jednému alebo druhému nadzelyl. Hnet ze začátku mosím urobit velikú poklonu a vzdat rešpekt tým, čo dajú dokopy veliký kolektýf ludzí, natchnút ich pre vec, vytvorit im slušné podmínky a dobre ich aj zaplacit. To je velyké umený. Aj ket tých ludzí nygdo nemá za umelcú, celebrity, prominentú a čojávímčo ešče, majú múj rešpekt. Nekolko z nych žije, robí, podnyká f Pezinku. Další robá a podnykajú v Blave a nekerý majú za místo púsobená kus alebo aj celé Slovensko. Móžete ich stretnút na ulici, v opchodze, na križovatke, ket svíci červená... Kedysik boly lachko rospoznatelný podla drahého auta, kriklavého saka, bílých ponožék v čérnych botách a vyššej dáfky arogancie. To bolo f časoch, ket sem já bol ešče mladý, a to je dávno. Hodne s ftedajších podnykatelú rýchlo skrachovalo, dóst ich skončilo jako bezdomofci, nekerých zvalcoval heroín, nekerých alkohol, dalších len technický pokrok. Vačinu prežily tý, čo sa nepotrebovaly ukazovat, žily skromne, vedzely si zrátat jedna a jedna. A hlavne rozumne investovaly. To sú práve ony, kerý zamestnávajú ludzí, vytvárajú nové místa a nekerý z nych idú ešče dálej. Pomáhajú, sponzorujú ochotne sa zapájajú. Dobrovolne, len tak. Tancujú, hrajú divadlo, dechofku, modernú aj klasickú hudbu, bicyglujú, spívajú, behajú, plávajú, hasá, zachranujú, starajú sa o núdznych, vyučujú...

Zúctu váš Strýco Lajo