Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Lajov stĺpik (8)

Jasen je období účtováná. Né, nemyslím finančného, to je aš skraja jari, myslým tým inšé. Jasen života býva jakože to období pret smrcú, kedy sa človek zamýšla nat tým, jako žil, jako a či vúbec vychovával dzeci, či stál rovno, alebo nekomu poklonkoval, dokonca či nejaké období netrčal nekemu ze zadnyce, či sa vedzel  podzelyt z núdznyma a čo po ném ostane, ket umre. Či vyskúšal šecky šance, jaké mu život ponúkel, a či sa rozhodel správne. Či plnyl sluby, alebo len kŕmil uši, či nešálil. Ras mi pri spovedzi jeden kaplán povedal: „Za veci, čo ca škrú a nemóžeš ich ofplyvnyt, móžeš sa ešče dycky pomodlyt.“ Zrovna tátok jasen je trocha o inšém. Rás za štyri roky máme možnost tý veci ofplyvnyt. Tak len do teho! Tu je krátky návot, kerý ale nemosíte brat vúbec vážne. Nakonec, každý máte vlastný rozum a víte svoje. Já mám nekolko zásat, podla kerých si vybíram. Skoro šeci kandydáci majú pret ménem tituly. Nekerý aj za ménem. Podla starého príslová vraj Titul any vzdeláný pred blboscú nechráný! Titul vypúščám, né ze závisci a mindráku, ale papír z diplomem sa dá kúpit, sfalšovat a dobrý grafik vám narobí aj fotky s promócije. Dá sa aj študovat. Škól a unyverzít, o kerých nygdo ve svece neví, tu máme požehnane. Druhá pološka je meno. To je dúležité. Asi najdúležitejšé. Hlavne podla teho mena vybíram. Nepoznám? Nevolím! Totok neny lotérija. Téš vek je dost dúležitý. Najlepší je taký akurátny. Šak to poznáte, že mladost – pochabost, staroba – choroba, né? Dálej nasleduje stranýcka príslušnost. No povím vám, totok je vec dosci ošemetná. Jako potpora pret volbama to nemosí byt špatné, ale tá vázanost po volbách móže byt hodne ošemetná. Ledaže by kandidát bol  f tej strane (stranách) ten, čo tam roskazuje. A to, jako vím, nygdo z nych neny. Škoda, možno by ten opchvat bol dávno hotový. No ale pome dálej. Kuknyte sa pre istotu aj na to, gdo gdze býva a či to je skutečne on. Čo keby sa u nás na trvalý pobyt prihlásil ne- jaký Rakušák a hnet na prvém zasedáný by nás scel pripojit g Rakúsku? Víte nemecky? No vidzíte!
Zhrnem to: najlepší je dobrý, fešácky suset okolo 45 rokú, kerý má dostatek sily, odvahy, rozumu a penes, verný, bezúhonný, natstrannýk.
Gdo si bez viny, hoc volebný lístek!