Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Tri otázky primátorovi

Pán primátor, v ostatnom Pezinčanovi ste o nás napísali:
„Napokon však zostali verní svojmu „programu", teda kritike všetkého, čo vedenie mesta urobí. Sem-tam to prešpikujú demagógiou a nejakým tým klamstvom."

Na zasadnutí MsZ klub OI SPP vyhlásil:
"Na spoločnom stretnutí 24. marca predseda klubu Spoločne pre Pezinok René Bílik jednoznačne deklaroval fakt, že do programového vyhlásenia sme zakomponovali viac ako polovicu bodov z volebného programu Srdca Pezinka."

Máme tomu rozumieť tak, že poslanci MsZ za klub OI SPP prijali programové vyhlásenie, v ktorom je viac ako polovica bodov prešpikovaná demagógiou a nejakým tým klamstvom?

Na zasadnutí MsZ, konanom dňa 16. apríla 2015, odznelo (citujeme zo záznamu z rokovania MsZ zo dňa 16. 4. 2015, 2. časť, od 2. hod. 56. min.):

Milan Čech: „Rád by som sa opýtal k bodu č. 3 City monitor. Čo tam bolo asi témou toho stretnutia, s týmito zástupcami spoločnosti.” Oliver Solga: „Ja som o tomto informoval aj v časopise Pezinčan.”

V marcovom časopise Pezinčan (27. 3. 2015) bol uverejnený článok „Navštívili nás” o návšteve francúzskej spoločnosti Mediances Consulting z Nice. Ako autor článku bol uvedený (ra).
Z vášho vyjadrenia na MsZ vyplýva, že ste autorom tohto článku, t. j. Oliver Solga = (ra).

Máme tomu rozumieť tak, že vy, ako primátor, ste sa verejne priznali k autorstvu všetkých článkov v Pezinčanovi pod značkou (ra), t. j. oliveR solgA?

Na ostatnom MsZ ste odmietli požiadavku poslanca Milana Čecha na zverejňovanie záznamov z MsZ na webových stránkach mesta a vyhlásili ste (citujeme zo záznamu z rokovania MsZ zo dňa 16. 4. 2015, 2. časť, od 3. hod. 49. sek.):
„A keď budeš chcieť vidieť používanie týchto informácií, tak sú mínus 0, mínus 1. Takže nezaťažujte nás ďalšou prácou navyše a ďalším zamestnávaním odborníkov.”

V ostatnom časopise Pezinčan (24. 4. 2015) v článku „Informácie z rokovania MsZ” ste napísali:
„Mesto Pezinok operatívne pri­pra­vuje v súčasnosti technické riešenie prístupu občanov k záznamom z rokovaní MsZ, ktoré umožní ľahký prístup tak k aktuálnym, ako aj minulým zasadaniam.”

Čo sa stalo za tých 8 dní? Máme tomu rozumieť tak, že ste sa rozhodli zaťažovať odborníkov ďalšou prácou navyše, a to napriek tomu, že používanie týchto informácií je mínus 1?