Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Tri otázky primátorovi

Mestský podnik služieb (MPS)prehral súd vo výške niekoľkodesaťtisíc eur. V roku 2010 MPS dal svojmu pracovníkovi Ľ. H. výpoveď z pracovného pomeru. Súd rozhodol, že výpoveď je neplatná.

Dňa 5. 11. 2010 ste, pán primátor, na zasadnutí MsZ na túto tému vyhlásili: „Dnes som spokojný, že museli odísť tí, ktorí odišli, pretože to boli tí, ktorí zverejňovali všetky tie informácie bez vedomia riaditeľa”.

Pán primátor, je vám už konečne jasné, že zverejňovanie pre vás nepríjemných informácií nie je dôvod (ani etický, ani právny) na vyhodenie zamestnanca z pracovného pomeru?

Dňa 27. 10. 2015 sa na oficiálnom webe mesta Pezinok „objavil” nikým nepodpísaný komentár s nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami pod názvom „Predĺženie termínu výstavby zimného štadióna neprešlo o jeden hlas”.

Poslanci za SP, ktorí boli v texte vedením mesta očiernení, adresovali pánovi Šebestovi (prednosta mestského úradu Pezinok) celkovo tri žiadosti o uverejnenie odpovede.

Pán Šebesta odpovedal, že na web môžu prispievať len primátor a mestské zastupiteľstvo a žiadosť poslancov zamietol.

Pán primátor, mohli by ste občanom, našim aj vašim voličom, a najmä poslancom  mestského zastupiteľstva v Pezinku, združeným v klube Srdce Pezinka vysvetliť, ako je možné, že vedenie mesta nepokladá vo voľbách zvolených poslancov za Srdce Pezinka za súčasť mestského zastupiteľstva v Pezinku?

Na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva ste si dali, pán primátor, svojimi poslancami, vrátane Vášho syna Adama (ktorý týmto hlasovaním porušil etický kódex), schváliť plat a opäť je o niečo vyšší.

Ubezpečujeme Vás, že plat Vám nikto nezávidí.

Pezinok je však mesto, ktorého primátor má jeden z najvyšších platov. Je to mesto, v ktorom sú dvaja viceprimátori a tí tiež niečo stoja. Ale je to aj mesto, v ktorom by sme mali podľa údajov MsÚ opraviť vyše 15.000 m2 poškodených chodníkov. Vedenie mesta však tvrdí, že na ich opravu nemá peniaze.

Nezdá sa Vám, pán primátor, že by bolo načase začať plniť predvolebné sľuby? Nie je na mieste zvyšovať si plat až potom, ako preukážete, že si odmenu zaslúžite za svoju odvedenú prácu?