Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Tri otázky primátorovi

V júlovom čísle Pezinčana v článku „Zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať” pán primátor napísal, citujeme: „Spolu s primátorom sa tam stretli nielen obyvatelia, ale aj podnikatelia a aj pisateľ pamfletu namierenému voči mestu a proti primátorovi, pán Bartoň”.

V májovom čísle Pezinčana v článku "Bez komentára" pán primátor napísal: Povedal mi (Bartoň) do telefónu, že on článok v tejto podobe nenapísal, dal k nemu len podklady a meno.” 

T. j. raz je pán Bartoň pisateľ pamfletu, inokedy ho nepísal...

Pán primátor, jedno z týchto vašich tvrdení je klamstvo. Mohli by ste nám prezradiť, ktoré?

V tom istom článku pán primátor napísal: „Čo-to sme sa všetci dozvedeli aj o kanalizácii na Ulici za dráhou. Žiaľ, redakcia (Srdca Pezinka) zrejme vedome zamlčuje podstatu, a to, že mesto a primátor v tejto veci dlhodobo v prospech obyvateľov konajú!”

Pán primátor, mohli by ste našim čitateľom prezradiť, aké konkrétne kroky v prospech obyvateľov na Ulici za dráhou ste Vy, ako primátor a aj mesto od roku 2006 (t. j. dlhodobo) vykonali? Aké konkrétne riešenia problému s kanalizáciou ste navrhli, a prečo sa tieto riešenia nezrealizovali?

Dávame Vám príležitosť zverejniť podstatu, o ktorej tvrdíte, že sme ju „zrejme vedome” zamlčali...
 

Pokračujeme ďalej pri čítaní článku pána primátora: „Grell sa sťažuje, že mu redakcia Pezinčana neuverejnila jeden článok v zmysle práva na odpoveď. Dostal však právne podložené zdôvodnenie, a ak je presvedčený, že redakcia nekonala správne, môže sa obrátiť na súd. Nech sa páči.”

Citujeme z „právne podloženého” zdôvodnenia, ktoré sme obdržali od pána primátora: „vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra nie sú povinní uverejniť odpoveď, ak by bol uverejnením odpovede spáchaný trestný čin, priestupok, alebo iný správny delikt, alebo by jeho uverejnenie bolo v rozpore s dobrými mravmi”

Mohli by ste nám, pán primátor, presne definovať, aký trestný čin alebo správny delikt by bol spáchaný uverejnením našej odpovede?
Aké konkrétne znenie našej odpovede by bolo v rozpore s dobrými mravmi?
Nie je to náhodou tak, že uverejnenie našej odpovede by dokázalo Vaše klamstvá a dotklo by sa najmä Vašej povesti a Vašich dobrých mravov?