Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Upratovanie na pezinských sídliskách

Sídlisko Sever, tak ako aj ostatné časti Pezinka, prešlo počas posledných pár mesiacov veľkými úpravami.

Po výmene nového tepelného systému by sa znovu mala  zazelenať tráva tam, kde boli robené výkopy, a mali by byť vysadené nové stromy. Na novovybudovanom parkovisku už parkujú autá a ľudia chodia po novom chodníku.

 Ostal tu však problém, ktorý bolo treba riešiť, nakoľko sľúbené riešenie zo strany MsÚ nebolo dotiahnuté do konca. A tým problémom bolo odstraňovanie neporiadku na sídliskách v Pezinku. Na otázku p. Grella ohľadom čistenia komunikácií na Severe prišla odpoveď z MsÚ, ktorej prílohu tvoril aj súbor "Strojové zametanie ulíc v meste" a "Harmonogram ručného zametania ulíc". Tento harmonogram nebol dodržaný. A keďže obyvatelia sídliska Sever (menovite na Ulici L. Novomeského) čakali na deň, keď na uliciach bude poriadok, zbytočne, rozhodli sa členovia OZ Aktivity Sever prispieť k úprave svojho sídliska Prvou jarnou brigádou, ktorá sa konala v jednu krásnu marcovú sobotu.

Na sídlisku Juh bol  neporiadok tiež dlhodobým problémom. Obyvatelia tejto časti sídliska spojili svoje sily a 12.4.2015 vyšli pred bytovky, aby vyzbierali odpad z trávnikov a chodníkov. Svojou malou pomocou  prispeli k vyčisteniu sídliska Juh aj členovia OZ Aktivity Sever.

Medzi najproblematickejšie znečistenie, ktoré je ťažko odstrániteľné, patrí odpad po výmene tepelného systému a potrubí a psie výkaly, ktoré majitelia psíkov nechávajú ako nechcené ozdoby na trávnikoch.  Trávniky sú posiate ohorkami z cigariet, ktoré ľudia vyhadzujú z okien svojich bytov. Ďalším ťažko odstrániteľným neporiadkom je odpad v potoku Saulak. Zachytené igelity, kusy odevov, obuv, plechovky, umelé fľaše a ešte veľa odpadu rôzneho druhu zdobí tento kus krásnej prírody.

Sú problémy, ktoré obyčajný človek, rozhodnutý spraviť niečo pre lepší život, nedokáže vyriešiť.

Nielen obyvatelia sídliska Sever, ale aj ostatných častí Pezinka, by uvítali záujem MsÚ o dianie v jednotlivých častiach mesta Pezinok a spoluprácu pri zlepšovaní životných podmienok vo svojom meste.

Adela Oravcová

V Pezinku 22. apríla 2015