Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Kde bolo tam bolo...

Vyzerá to ako začiatok rozprávkového príbehu, ale v skutočnosti je to dnes už bežná realita a to hneď za našimi humnami u susedov v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. To čo je 27 rokov po „nežnej“ niekde bežný spôsob aktívneho zapájania občanov do rozhodovania ako ich mesto, či miesto kde žijú bude vyzerať pre nás Pezinčanov je to zatiaľ len sen, či vzdialený rozprávkový príbeh.

O čom to vlastne hovorím? Tým nenaplneným snom je Participatívny rozpočet ako nástroj aktívneho zapojenia občanov do procesov rozhodovania o čerpaní verejných prostriedkov z mestských, či podielových daní. Cestou predložených projektov ( keď predkladateľmi môžu byť Občianske združenia, komunity, či  ktokoľvek z občanov žijúcich v meste ) od drobných úprav až po architektonické štúdie, či projekty občania hlasovaním rozhodnú, čo chcú v meste zlepšiť, skrášliť, či vytvoriť niečo nové. V Novom Meste takto občania v roku 2015 predložili 18 projektov, o ktorých v týchto dňoch po verejnej prezentácii rozhodnú všetci svojím hlasovaním. Projektový tím, ktorý koordinuje celý proces má plnú podporu vedenia mestskej časti a najmä starostu p. Mgr.Kusého. P. Mgr.Kusý významným spôsobom podporuje takúto formu čerpania prostriedkov z verejných zdrojov, dokonca bez toho, aby výraznejším spôsobom zasahoval do výberu, či prípravy projektov. No čo viac by sme si mohli želať aj my Pezinčania, zatiaľ však iba ticho závidíme a zároveň hľadáme cestu ako Participatívny rozpočet presadiť v zastupiteľstve nášho mesta. 

Ako je možné a v celku aj jednoduché napĺňať základné demokratické princípy (vlády ľudu) si môžete pozrieť aj z videoprezentácie anotácie projektov v Novom Meste.

Roman Šmahovský, poslanec MsZ

Verejná prezentácia projektov a zadaní 11.2.2016

Úvodné slovo
Privítanie - Peter Nedoroščík
Privítanie - starosta Rudolf Kusý


Cyklistika a cyklotrasy

Ing. Stanislav Skýva

Predchádzanie vzniku komunálneho odpadu
Ing. Juraj Melichár


Vnútrobloky

Ing. Lenka Korbeľová

Oprava chodníkov
Riaditeľ novomestského Ekopodniku Robert Molnár

Transparentná samospráva
Peter Hanečák z iniciatívy Open Data

Zariadenie opatrovateľskej služby
Martina Belanová

Zeleň - starostlivosť a výsadba
Ing. Katarína Tomanová-Porubčinová


Ľudia bez domova

Anna Debnárová

Videá o jednotlivých projektoch

Prevencia sociálnej izolácie osamelých starších ľudí


Rešpekt pre Nové mesto


Spolu pre komunitu

Vzdelávací a osvetový systém dopravnej výchovy


Zvedavé deti

Bunka pre súčasnú kultúru - kontajner


Cyklodielňa


Revitalizácia predzáhradiek


Revitalizácia ihriska Skalka