Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Komisia cestovného ruchu a turistiky

Predseda: Viktória Tahotná
Podpredseda: Milan Grell
Členovia: Emanuel Noga, Pavol Lukačovič, Eva Lovasíková, Peter Ronec, Martin Šušol, Peter Jedinák, Jela Palešová.
→ viac

Komisia ekonomiky, financií a podnikania

Predseda: Miloš Andel
Podpredseda: Elena Žárska
Členovia: Mário Branný, Tomáš Pitoňák, Igor Stručka, Katarína Valenteová, Roman Mács, Mária Mifková, Monika Hlúšková.
→ viac

Komisia kultúry

Predseda: František Féder
Podpredseda: Drahomír Šmahovský
Členovia: Martin Šušol, Peter Hýross, Ivan Pullman, Juraj Hanulík, Katarína Popelková, Jozef Mikláš, Kvetoslava Štrbová.
→ viac

Komisia sociálnej starostlivosti

Predseda: Marián Pátek
Podpredseda: Richard Demovič
Členovia: Magdaléna Konečná, Kamila Némethová, Mária Magátová, Iveta Bulavová, Zita Joklová, Elena Žárska, Zlatica Herdová.    → viac

Komisia školstva

Predseda: René Bilík
Podpredseda: Božena Mizerová
Členovia: Ľubomír Pajtinka, Anton Eliáš, Martin Dulaj, Elena Matuská, Elena Jurčíková, Marián Majer, Katarína Hlavandová.
→ viac

Komisia športu

Predseda: Pavel Alexy
Podpredseda: Ján Čech
Členovia: Zástupcovia športových klubov pôsobiacich na území mesta Pezinok, za SP Kvetoslava Štrbová a Milan Vencel.
→ viac

Komisia územného plánovania

Predseda: Juraj Pátek
Podpredseda: Marián Šipoš
Členovia: Ján Matuský, Pavol Hodák, Igor Strečko, Jaroslav Pavlovič, Peter Kadlec, Kvetoslava Štrbová, Igor Hianik, Juraj Šesták.
→ viac

Komisia verejného poriadku

Predseda: Jozef Chynoranský
Podpredseda: Adam Solga
Členovia: Ľubomír Čech, Marián Majer, Vojtech Gottschall, Emil Moťovský, Rudolf Adamčík, Milan Grell, Roman Šmahovský.    → viac

Komisia vinohradníctva a vinárstva

Predseda:Gabriel Guštafík
Podpredseda: Milan Čech
Členovia: Ján Hacaj, Oľga Bejdáková, Vladimír Píš, Martin Hrubala, Marek Trubač, Gabriela Vojteková, Andrej Nosko.     → viac