Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Ľudia s veľkým srdcom

V pondelok 18. mája sa stretli členovia komisie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva v priestoroch zariadenia opatrovateľskej služby Pezinok (ďalej ZOS) na Komenského ulici č. 23 na svojom pravidelnom zasadaní. Body programu boli zamerané na riešenie bytovej otázky našich občanov.  
→ viac

Naša prvá a aj prvá v poradí

Ako úplne prvá v tomto roku a volebnom období zasadala 19. januára 2015 komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva.    → viac