Srdce Pezinka | občianske združenie
Tu sa nachádzate:

Vyhlásenie poslaneckého klubu SP 

Keďže v aprílovom čísle mestských novín Pezinčan nebolo uverejnené celé znenie Vyhlásenia poslaneckého klubu Srdce Pezinka, zverejňujeme jeho úplné, necenzurované znenie. Zvýraznené časti vyhlásenia neboli v Pezinčanovi publikované...

Vážený pán primátor, kolegovia  poslanci,

na prvom pracovnom stretnutí nového mestského zastupiteľstva nás predseda poslaneckého klubu Spoločne pre Pezinok pán René Bílik vyzval, aby sme sa podieľali na spoločných prienikoch nášho volebného programu a volebného programu skupiny poslancov kandidujúcich za Spoločne pre Pezinok. Takmer 3 mesiace sme čakali na predloženie materiálu a termín stretnutia.

V dobrej viere vo vzájomnú spoluprácu v prospech občanov nášho mesta sme v decembri podporili rozpočet. Na zasadnutiach  mestského zastupiteľstva sme predložili niekoľko návrhov a pripomienok, ktoré neboli akceptované. Doterajšie  výsledky rokovaní  i hlasovaní nás utvrdili, že poslanci hlásiaci sa k poslaneckému klubu Spoločne Pre Pezinok nás k svojej práci nepotrebujú, majú svoju väčšinu, čo niekoľkokrát dali najavo. Na rokovaniach sme sa nestretli s prejavom veľkorysosti, práve naopak, s prejavom sily a moci.

Náš poslanecký klub sa dôkladne  oboznámil  s predloženým  programovým vyhlásením. Predložený materiál nepovažujeme za konzistentný, nenadväzuje na volebný program z predchádzajúceho volebného  obdobia vo viacerých nesplnených častiach. Veľmi zodpovedne sme ho preštudovali,  ako aj prepojenosť na schválený rozpočet a reálnosť  splnenia predloženého programového vyhlásenia.

Zvážili sme naše stanovisko a rozhodli sme sa nezasahovať do programového vyhlásenia primátora a poslancov hlásiacich sa k Spoločne pre Pezinok a nebudeme o ňom hlasovať.

Vyhlásenie predniesol Milan Grell, predseda poslaneckého klubu SP, na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 16. apríla 2015

Pre úplnosť uvádzame aj "Stanovisko OI Spoločne pre Pezinok", ktoré bolo uverejnené v aprílom vydaní mestských novín Pezinčan:
„Hrať sa v Pezinku, v Mestskom zastupiteľstve, na koalíciu a opozíciu je smiešne a kontraproduktívne. V prvom rade nám buď ide alebo nejde o spoločné riešenie problémov mesta a o lepšie podmienky pre život jeho obyvateľov. Komu na Pezinku a jeho občanoch záleží, ten programové vyhlásenie podporil. Na spoločnom stretnutí 24. marca predseda klubu Spoločne pre Pezinok René Bílik jednoznačne deklaroval fakt, že do programového vyhlásenia sme zakomponovali viac ako polovicu bodov z volebného programu Srdca Pezinka. Naša ústretovosť a snaha o spoluprácu však bola zástupcami poslaneckého klubu Srdca Pezinka striktne odmietnutá.
Teší nás, že Programové vyhlásenie podporilo šestnásť poslancov z 22 prítomných. Podporili ho všetci zástupcovia politických strán i nezávislí, združení v OI Spoločne pre Pezinok, všetci traja nezávislí poslanci - J. Čech, Ľ. Čech a D. Šmahovský a aj jediný poslanec za Smer – SD R. Demovič.
Je teraz našou úlohou a veľkým záväzkom voči všetkým občanom Pezinka, bez rozdielu či nám vo voľbách dali svoj hlas alebo nie, aby sme Programové vyhlásenie naplnili skutkami a aby všetko to pozitívne, čo obsahuje a čo pre ľudí chceme urobiť, sa stalo v priebehu tohto volebného obdobia skutočnosťou“.

K uvedenému stanovisku uvádzame:

"Nie je pravda, že spolupráca bola zástupcami poslaneckého klubu Srdce Pezinka striktne odmietnutá. Na spomínanom spoločnom stretnutí 24. marca 2015 Kvetoslava Štrbová za SP jednoznačne vyhlásila, že napriek tomu, že poslanecký klub Srdce Pezinka sa nebude podieľať na tvorbe programového vyhlásenia primátora a MsZ, poslanecký klub Srdce Pezinka ponúka užšiu spoluprácu OI Spoločne pre Pezinok. Samotný primátor potvrdil, že by bolo lepšie pre obe strany, keby sa zo strany mesta zvýšila informovanosť o predkladaných materiáloch na MsZ a predišlo by sa tak mnohým nedorozumeniam na zasadnutiach MsZ..."

V Pezinku 24. apríla 2015